Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.15. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Ведення адвокатом таких справ.

13.15. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
262

13.15. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку. Ведення адвока­том таких справ.

Серед адміністративних правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку слід назвати:

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті: самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадка і висадка Під час ру­ху поїзда, проїзд на підніжках і дахах вагонів, самовільне без потреби зупинення поїзда, а також підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричини­ти порушення руху поїздів, — тягнуть за собою накладення штрафу від 1хдо 3 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян; пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об’єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях — тягнуть за собою попереджен­ня або накладення штрафу від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів гро­мадян;

порушення правил проїзду гужовим транспортом і прогону худоби через залізничні колії, випасання худоби поблизу залізничних колій — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання встановлених габаритів при навантаженні і вивантаженні вантажів — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 4 до 7 нео­податковуваних мінімумів доходів громад

ян;

порушення правил користування засобами залізничного транспорту: по­шкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, стекол локомотивів і вагонів — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян; куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього спо­лучення, а також у метрополітенах — тягне за собою попередження або накладен­ня штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил безпеки польотів: розміщення в районі аеродрому будь-яких знаків і пристроїв, схожих на маркірувальні знаки і пристрої, прийняті для розпізнання аеродромів, або спалювання піротехнічних виробів без дозволу адмі­ністрації аеропорту, аеродрому, або влаштування об'єктів, які сприяють масовому скупченню птахів, небезпечних для польотів повітряних суден, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; невиконання правил про розміщення нічних і денних маркірувальних знаків або пристроїв на будівлях і спорудах — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса­дових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пошкодження аеродромного устаткування, аеродромних знаків, повітряних суден та їх устаткування — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

прохід або проїзд без належного дозволу по території аеропортів (крім аеро­вокзалів), аеродромів, об'єктів радіо- і світлозабезпечення польотів — тягне за со­бою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виконання польотів з порушенням нормативно-правових актів, які регулю­ють діяльність авіації, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до ЗО неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил поведінки на повітряному судні: невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, розпоряджень командира судна — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; порушення правил фотографування, кінозйомки і користування засобами радіозв'язку з борту повітряного судна — тягне за собою попередження або накладення штрафу1 від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією плівки;

порушення правил міжнародних польотів — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транс­порті: порушення правил входу суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки су­ден у портових водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на судна, в путі слідування і під час висадки їх з суден, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

проведення без належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а та­кож недодержання правил подачі сигналів під час цих робіт — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транс­порті і маломірних суднах: керування судноводіями річковими або маломірними суднами, не зареєстрованими у встановленому порядку, або такими, що не прой­шли технічного огляду, або не несуть бортових номерів і позначень, або мають не­справності, з якими заборонено їх експлуатацію, або переобладнаними без відповідного дозволу, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовам плавання — тягне за собою поперед­ження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; порушення судноводіями річкових суден правил руху і стоянки суден у плесі, на рейдах і в портах, буксирування составів і плотів, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків, правил навантаження і роз­вантаження суден, а також пошкодження портових і гідротехнічних споруд та обладнання — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 4 до 7 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування судном на строк до одного року; перевищення судноводіями маломірних суден установ­леної швидкості руху, недодержання вимог навігаційних знаків, умисне зупинен­ня або стоянка судна в заборонених місцях, пошкодження гідротехнічних споруд або технічних засобів і знаків судноплавної і навігаційної обстановки, порушен­ня правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 5 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування маломірним судном на строк до одного року; керування річковим або ма­ломірним судном особою, яка не має права керування цим судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, — тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту: пошкодження внутрішнього обладнання та стекол автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв — тягне за собою накладення штра­фу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до 1 не­оподатковуваного мінімуму доходів громадян; куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річково­му і повітряному транспорті — тягне за собою накладення штрафу нг громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керування водіями транспортними засобами, що мають несправності галь­мової системи або рульового управління, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, нормативів і стандартів, або такими, що своєчасно не прой­шли державного технічного огляду, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,2 до 0,5 неоподатко­вуваного мінімуму доходів громадян;

керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком, без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту, або з умисно прихованим номерним знаком, а так само перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі марш­рутних таксомоторів або здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення паса­жирів понад кількість місць для сидіння, визначену у реєстраційних документах на транспортний засіб або передбачену технічною характеристикою транспорт­ного засобу, — тягнуть за собою накладення штрафу від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху: перевищення водіями транспортних засобів вста­новлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил об­гону і зустрічного роз'їзду, проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів за­гального користування, початку руху, зміни напрямку руху, проїзду спеціальних транспортних засобів — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; недодержання водіями вимог дорожніх знаків, розмітки проїзної частини шляхів або безпечної дистанції, порушення правил зупинки і стоянки, розташування транспортних за­собів на проїзній частині, руху автомагістралями, пріоритету транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми освітлювальними приладами, попереджувальними сигналами, буксирування механічних транс­портних засобів, перевезення людей або руху тротуарами чи пішохідними доріжками — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; ненадання водіями транс­портних засобів переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних перехо­дах, а так само інші порушення правил проїзду пішохідних переходів — тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів гро­мадян;

невиконання водіями вимог працівника міліції, а водіями військових транспортних засобів — вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, а також залишення ними на порушення встанов­лених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, — тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від 1 до 3 років;

перешкоджання проведенню працівником міліції, посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України огляду транспортних засобів у передбачених законом випадках — тягне за собою накладення штрафу від 4 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних пе­реїздів: в'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумі або ко­ли до переїзду наближається поїзд — тягне за собою накладення штрафу від 2 до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керування транспортними засобами особами, які не мають права керуван­ня або водіями, які не мають при собі чи не пред'явили для перевірки відповідних документів — тягне за собою накладення штрафу від 2 до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортни­ми засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,1 до 0,5 неоподат­ковуваного мінімуму доходів громадян;

керування транспортними засобами особами у стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані сп'яніння, а так са­мо ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння, — тягнуть за со­бою накладення штрафу на водіїв від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від 1 до 2 років і на інших осіб — накладення штрафу від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

безквитковий проїзд пасажира, а так само провезенім без квитка дитини віком від 7 до 16 років: у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення — тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду; в міському транспорті — тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду; в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення — тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду; в автобусі міжміського і міжнародного сполучення та у міжміському електротранспорті — тягне за собою накладення штрафу в десяти­кратному розмірі від вартості проїзду; на суднах водного транспорту — тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від вартості проїзду;

порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або пошкодження кабель­ної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно не викликало припинення зв'яз­ку, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 10 до 20 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пошкодження таксофонів — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування телеко­мунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора телекомунікацій) от­римання телекомунікаційних послуг — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук