Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.13. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Ведення адвокатом таких справ.

13.13. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
316

13.13. Адміністративні правопорушення в промисловос­ті, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії. Ведення адвокатом таких справ.

КпАП виокремлює такі види адміністративних правопорушень у промисло­вості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії:

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, — тягне за собою накладення штрафу на працівників від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб під­приємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — влас­ників підприємств чи уповноважених ними осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберіган­ня, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, — тягне за собою накла­дення штрафу на працівників від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб — від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій неза­лежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного

обладнання об'єктів електроенерге­тики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетично­го обладнання споживачів, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 8 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, — тягне за собою на­кладення штрафу на громадян від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної екс­пертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, не­додержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не перед­бачених законодавством, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передба­чених законодавством, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації — тягне за собою на­кладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян, на посадових осіб — від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, тобто система­тичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; сис­тематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена не­справністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне викорис­тання електричної енергії для освітлення — тягне за собою попередження або на­кладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків) підприємств, начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб установ і організацій від З до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпе­ченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, — тягне за собою попередження або накладення штра­фу на громадян від 2 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попе­редження або накладення штрафу на посадових осіб — від 4 до 8 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму спожи­вання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне віднов­лення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою — тягне за собою попередження або накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енерге­тиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та ін.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук