Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 15.13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких категоріях справ.

15.13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких категоріях справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
283

15.13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, вико­ристання та відтворення лісів. Правова допомога адвока­та у таких категоріях справ.

Спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів вирішу­ються в установленому порядку органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколиш­нього природного середовища, судами.

Виключно судом вирішуються спори з питань володіння, користування і роз­поряджання лісами, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

Органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони на­вколишнього природного середовища вирішують спори, пов'язані з охороною, захи­стом, використанням та відтворенням лісів, що перебувають у державній власності.

Органи місцевого самоврядування вирішують спори, пов'язані з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, що перебувають у комунальній власності.

У разі незгоди власників лісів і лісокористувачів з рішенням органів виконав­чої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього при­родного середовища чи органу місцевого самоврядування спір вирішується судом.

Рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самовряду­вання щодо спору з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів набирає чинності з дня його прийняття. Оскарження зазначеного рішення в суді зупиняє його виконання.

Виконання рішення щодо спору з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів здійснюється органом, який його прийняв.

Виконання рішення не звільняє особу ві

д відшкодування збитків, завданих нею внаслідок порушення лісового законодавства.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук