Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 15.14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування. Юридична допомога адвоката в цих справах.

15.14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування. Юридична допомога адвоката в цих справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
338

15.14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шко­ду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування. Юридична допомога адвоката в цих справах.

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністра­тивну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у:

незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;

знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого повод­ження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах;

знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу;

засміченні лісів побутовими і промисловими відходами;

порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, викорис­тання та відтворення лісів;

знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;

порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів за­хисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і спо­руд без належного дозволу;

самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках;

порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дико­рослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впл

ивають на стан і відтворення лісів;

порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і ви­користання інших лісових ресурсів;

невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки;

знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;

порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимча­совому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського призначення;

знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках;

невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфе­рі охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісово­го законодавства.

Самовільно зайняті земельні ділянки лісогосподарського призначення, інші земельні лісові ділянки підлягають поверненню за їх належністю без відшкоду­вання витрат, понесених за час незаконного користування ними. Повернення са­мовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок здійснюється в порядку, встановленому ЗК України.

Підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством України.

Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в ус­тановленому порядку. В разі неможливості вилучення незаконно добутої дереви­ни та інших лісових ресурсів стягується їх вартість.

Органи виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколиш­нього природного середовища, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компе­тенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами і громадянами, якщо під час їх проведення не ви­конуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук