Головна Науково-практичні коментарі Податковий кодекс РОЗДІЛ XVIII (ст.335-340) Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Податковий кодекс - РОЗДІЛ XVIII (ст.335-340)

338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.

338.2 Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.

338.1. У процесі виконання угод про розподіл продукції, як правило, використовуються надра. Тому передбачено справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Порядок і умови сплати, ставки цього податку визначаються умовами угод про розподіл продукції, причому ставки цього податку не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ Податкового кодексу на момент укладання угоди про розподіл продукції.

338.2. За умов виконання угоди про розподіл продукції необхідно визначити порядок обліку нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Якщо цей порядок не буде визначений в угоді, то облік нарахованих і сплачених сум плати за користування надрами повинен здійснюватися в загальному порядку.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук