Головна Науково-практичні коментарі Податковий кодекс РОЗДІЛ II (ст.40-132) ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ // Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ // Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення

Податковий кодекс - РОЗДІЛ II (ст.40-132)
83

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення

61.1. Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.Податковий контроль у частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю.61.2. Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом.61.3. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

Податковий контроль характеризується такими особливостями, що розкривають його зміст:

це спеціальний державний контроль, аналіз якого передбачає два аспекти: а) здійснюється спеціальними суб'єктами, наділеними державою особливою компетенцією саме в галузі оподаткування; б) здійснюється відносно спеціального об'єкта - централізованих і децентралізованих грошових фондів;

він включає контроль за дисципліною в сфері оподаткування, що припускає широкий підхід до змісту податкового контролю;

податковий контроль характеризується чіткою цілеспрямованістю;

justify;">податковий контроль пов'язаний не тільки із грошовими, але й з матеріальними ресурсами. Беруть участь останні в даному процесі побічно, опосередковано:

а) як об'єкт визначення грошових обов'язків (наприклад, в основі обчислення й сплати майнових податків лежить предмет оподаткування - певний майновий комплекс або його частина);

б) як кошти забезпечення грошових зобов'язань, коли відбувається реалізація певного майна, а за рахунок виручених коштів здійснюється погашення податкових боргів;

податковий контроль відображає відносини влади й підпорядкування, що базуються на фіскальних функціях держави, особливістю реалізації яких є чітко виражений імперативний характер;

податковий контроль реалізується через сукупність активних дій як зобов'язаних, так і владних суб'єктів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук