ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Кримінально-виконавчий кодекс - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
71

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року.2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність: Виправно-трудовий кодекс України ( 3325-07 ) від 23 грудня1970 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971р., додаток до № 1,ст. 6) із змінами, внесеними до нього;Закон Української РСР «Про затвердження Виправно-трудового кодексу Української РСР» (3325а-07) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., № 1, ст. 6);Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19 травня1971 року «Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу Української РСР» (3636-07) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 21, ст. 154);Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1984 року «Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених» (7193-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 27, ст. 511);Закон Української РСР «Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених» (8075-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., №51,ст. 1124).3. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Кодексом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Кодексу.4. До створення відповідних умов для функціонування кримінально-виконавчої інспекції зберігається існуючий порядок обліку осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, та здійснення контролю за їх поведінкою, але не довше ніж п'ять років після набрання чинності цим Кодексом.5. До законодавчого врегулювання питань проходження служби персоналом органів і установ виконання покарань та його соціального захисту на осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої с

истеми поширюються дія статей 22 і 23 Закону України «Про міліцію» (565-12), а також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ.6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Кодексу:подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Кодексом;привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом;забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом.Президент України Л. КУЧМАм. Київ, 11 липня 2003 року № 1129-1V

 
Авторизація
Пошук