Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ VIII (ст.401-418) Глава 41 (ст.411-418) Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання

Розділ VIII (ст.401-418) - Глава 41 (ст.411-418)
225

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціаль­ного режиму господарювання

1. Запровадження спеціальних режимів господарювання, не передбачених цим Ко­дексом, якими встановлюється обмеження прав суб'єктів господарювання, не допус­кається. 2. Держава гарантує суб'єктам господарювання та іншим учасникам господарських відносин право на звернення до суду за захистом їх майнових та інших прав від неза­конного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання, перед­баченого цим Кодексом.

 

1. Коментована стаття закріплює правило, за яким на території України забороняється вводити спеціальні режими господарювання, не передбачені цим Кодексом, якщо такі режи­ми обмежують права суб'єктів господарювання. За змістом даної статті створення спеціаль­них режимів господарювання, не передбачених цим Кодексом, які не встановлюють об­меження прав суб'єктів господарювання, не забороняється.

Однією з найважливіших гарантій прав суб'єктів підприємницької діяльності є право на судовий захист.

2. Конституція України закріплює право суб'єктів господарювання на судовий захист по­рушених прав та законних інтересів.

Право на судовий захист є засобом як захисту, так і відновлення порушених чи заперечу­ваних прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Ця стаття закріплює право суб'єктів господарської діяльності звертатися у судові органи за захистом їх майнових та інших прав, якщо такі права обмежуються в умовах будь-якого із закріплених цим Кодексом спеціального режиму господарювання без законних на те під­став.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук