Головна Монографії та посібники Виконавче право ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Глава 1.2 Реалізація арештованого майна // § 1 Оцінка майна боржника

Глава 1.2 Реалізація арештованого майна // § 1 Оцінка майна боржника

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
103

Глава 1.2 Реалізація арештованого майна

§ 1 Оцінка майна боржника

Відповідно до ст. 57 ЗУ "Про виконавче провадження" оцінка майна борж­ника провадиться державним виконавцем, якщо вартість майна не переви­щує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ринковими ціна­ми, які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка прова­диться за регульованими цінами, а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден.

УВАГА. Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти проведення державним виконавцем оцінки, ос­танній запрошує експерта (фахівця) для визначення вартості майна. Вит­рати на призначення експерта несе сторона, яка оспорює оцінку майна, проведену державним виконавцем.

Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний викона­вець залучає оцінювача, який здійснює свою діяльність відповідно до ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 р. № 2658-III.

ПОРАДА. Державний виконавець повідомляє про оцінку арештованого майна сторони, які мають право оскаржити оцінку майна до суду в 10-денний термін від дня отримання повідомлення. Враховуючи те, що дер­жавний виконавець не володіє необхідними для правильної оцінки вар­тості майна знаннями, експерта (фахівця) слід залучати до опису майна, не чекаючи оскарження з боку учасників виконавчого провадження. Пе­реваги таких дій викладено вище.

 

< Попередня  

Наступна >
 
Авторизація
Пошук