Представництво і порука.

Цивільне право - Представництво
77

Представництво і порука.

В силу договору поруки поручитель теж виконує обов'язок за­мість основного боржника з безпосереднім для останнього право­вим результатом.

Проте дії представника і поручителя мають свої специфічні особливості:

1) на відміну від представника, поручитель робить це від влас­ного імені;

2) відповідна дія є для поручителя виконанням власного обов'язку перед кредитором, яка виникла в нього з договору пору­ки;

3) до поручителя, який виконав зобов'язання, на відміну від представника, переходять всі права кредитора за цим зобов'язан­ням;

4) поручитель, на відміну від представника, діє в інтересах кредитора, а не основного боржника.

Отже, правовідносини представництва не є тотожними жод­ній іншій формі вчинення правочинів за допомогою третіх осіб. Залежно від особливостей тієї чи іншої форми посередництва роз­межування між нею і представництвом можуть стосуватися сфери застосування, суб'єктного складу, мети, характеру і результа­ту дій посередника як учасника певних правовідносин. При цьо­му принципова відмінність представництва від усіх інших форм встановлення та реалізації цивільних правовідносин між двома і більше особами за участю третьої особи полягає у характері взаєм­них суб'єктивних прав і обов'язків. Зовні це проявляється в тому, що лише представник діє від імені іншої особи, реалізуючи своє суб'єктивне право повноваження та виконуючи обов'язок пред­ставляти іншу особу

 

< Попередня   Наступна >

>