Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво Зразки довіреностей // Зразок загальної довіреності

Зразки довіреностей // Зразок загальної довіреності

Цивільне право - Представництво
69

Зразки довіреностей

Зразок загальної довіреності

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, січня місяця першого дня дві тисячі шостого року.

Я, гр. Сидоренко Іван Іванович (іден.1254879635), проживаю в місті Києві по вул. Володимирській, буд. 45, кв. 15, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, за попередньою домов­леністю з представником за цією довіреністю уповноважую гр. Петренка Павла Сергійовича, який проживає в місті Києві по вул. Васильківській, буд. 45, кв. 48:

вчиняти від мого імені правочини щодо розпорядження всім моїм майном, з чого б воно не складалося і де б воно не знаходи­лося, зокрема договори купівлі-продажу, міни, застави, передавати майно в користування, приймати майно в дар та будь-які інші до­говори, на його розсуд, проводити розрахунки за укладеними до­говорами;

приймати спадщину чи відмовлятись від неї;

одержувати належне мені майно, гроші (вклади), цінні папе­ри (в тому числі дивіденди від них), а також документи від будь-яких осіб, установ, підприємств, організацій, в тому числі в усіх банках України, їх відділеннях та відділеннях зв'язку і телеграфу з будь-яких підстав, розпоряджатися (в тому числі відкривати нові рахунки на моє ім'я) рахунками (в національній та іноземній ва­люті) в усіх банках України, їх відділеннях;

одержувати поштову, телеграфну та іншу кореспонденцію (грошову і посилочну);

вести від мого імені справи в усіх державних установах, ко­оперативних і громадських організаціях, органах нотаріату, у від­повідному обласному державному комунальному бюро техніч­ної інвентаризації та експертної оцінки, в органах архітектури, в житлово-експлуатаційних організаціях, у відповідному відділі паспортної і міграційної роботи та інших компетентних органах з питань реєстрації, у відповідному відділі реєстр

ації актів цивіль­ного стану при отриманні належних мені документів, в Міністер­стві юстиції України та в Міністерстві закордонних справ України з питань, пов'язаних з легалізацією документів для подальшого їх використання за кордоном, а також вести мої справи в усіх судових установах, з усіма правами, які надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому, з правом повної чи часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укла­дення мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконав­чих документів до відповідних органів для виконання, одержання присудженого майна або грошей;

вирішувати від мого імені всі питання щодо одержання рі­шень, дозволів, довідок, проектної та іншої документації, інших документів, узгоджувати всі питання, що виникають в процесі ви­конання повноважень.

Для цього надаю моєму представнику право подавати та одер­жувати будь-які документи, підписувати від мого імені усі необ­хідні документи, сплачувати належні з мене платежі, включаючи державне мито (плату), а також вчиняти всі інші юридично значи­мі дії, пов'язані з цією довіреністю.

Зміст ст. ст. 237, 247, 248, 249, 250 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Довіреність видана строком на три роки і дійсна до першого січня дві тисячі дев’ятого року.

Підпис:

Місто Київ, 01 січня 2006 року.

Ця довіреність посвідчена мною, Трало І.П, приватним нота­ріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Сидоренко Іваном Івановичем у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N

Стягнуто плату

Приватний нотаріус

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук