Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво Зразок довіреності на представництво в судових органах

Зразок довіреності на представництво в судових органах

Цивільне право - Представництво
134

Зразок довіреності на представництво в судових органах

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, дві тисячі шостого року, січня місяця, першого дня.

Я, Іванюк Роман Сергійович, (іден № 12554693870), що про­живаю у місті Києві, на вул. Володимирська, буд. № 25, кв. № 12, обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно власного вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільно­го кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного до­говору, цією довіреністю уповноважую гр. Мироненка Сергія Максимовича, котрий проживає у місті Києві, на вул. Пирогова, буд. № 5, кв. № 2, бути моїм представником в судових органах України будь-якої ланки, з усіма необхідними для того повнова­женнями, які надано законом позивачу та/чи потерпілому, озна­йомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання та від­води; давати усні та письмові пояснення в судових установах, які займаються розглядом моєї справи; повністю або частково від­мовлятися від позовних вимог; змінювати підстави або предмет позовів; укладати мирові угоди; оскаржувати рішення суду; отри­мувати рішення суду та подавати його на реалізацію; подавати ви­конавчі документи до стягнення, - з питань, пов'язаних із захистом моїх авторських прав (як майнових, так і особистих немайнових), в тому числі, але не виключно, передбачених ст. ст. 423, 424, 438, 440 Цивільного кодексу України.

За цією довіреністю представник також вправі: подавати та підписувати від мого імені всі документи, в тому числі заяви, кло­потання тощо; отримувати витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволя­ється законом; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; наводити свої д

оводи і міркування з усіх питань, що вини­кають в ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуаль­ним законодавством; апелювати до вищестоящої судової інстанції; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень (за виключенням пред'явлення позову, отримання майна та грошових сум), та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цієї довіре­ності.

Довіреність зберігає чинність протягом ДВОХ РО КІВ (тобто, до першого січня дві тисячі восьмого року), якщо не буде припи­нена раніше цього терміну шляхом скасування з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення пред­ставництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які оули визначені довіреністю, мені нотаріусом роз'яснено.

ПІДПИС:

01 січня 2006 року ця довіреність посвідчена мною, Торсій В.Я., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Довіреність підписана гр. Іванюком Романом Сергійовичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №___

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук