Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво Зразок довіреності оперативного управління

Зразок довіреності оперативного управління

Цивільне право - Представництво
113

Зразок довіреності оперативного управління

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, дві тисячі шостого року, січня місяця, першого дня.

За попередньою усною домовленістю між сторонами я, Мар­чук Катерина Борисівна, (іден. № 1254639870), мешкаю за адре­сою: м. Київ, вул. Борисівська, буд. № 12, кв. № 45, уповноважую Паренка Валерія Ігоровича, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. № 54, кв. № 45

УПРАВЛЯТИ належною мені на праві приватної власності квартирою за № 45 (сорок п’ять), що знаходиться в будинку № 12 (дванадцять), розташованої по вулиці Б. Хмельницького в місті Києві.

Для цього надаю йому право здійснювати нагляд за кварти­рою, мати до неї вільний доступ, вносити необхідні платежі, які стосуються реалізації мого права власності на квартиру, в тому числі комунальні, за користування телефонним зв’язком та інши­ми послугами, представляти мої інтереси в будь-яких установчих чи підприємствах незалежно від підпорядкування та форми влас­ності, в тому числі житлово-експлуатаційних, органах нотаріату, бюро технічної інвентаризації тощо з питань, пов’язаних з управ­лінням квартирою, подавати від мого імені будь-які заяви, що сто­суються виконання цього доручення, отримувати довідки чи інші документи, укладати договори аренди зазначеної квартири, само­стійно визначаючи суми, терміни та інші умови договорів, розпи­суватися за мене, здійснювати поточний ремонт квартири, ремон­тувати та замінювати санітарно-технічні прилади і пристрої, що вийшли з ладу з вини власника квартири або через невідповідну експлуатацію, механічне пошкодження тощо, а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Довіреність видано строком на два роки та дійсна до першого січня дві тисячі восьмого року.

le="text-align: justify;">ПІДПИС

Місто Київ, 01 січня 2006 року.

Ця довіреність посвідчена мною, Торсій В.Я., приватним нота­ріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписано Марчук Екатериною Борисівною, в моїй

присутності. Особу його(її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєсторовано в реєстрі за № .

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук