Використана література

Цивільне право - Представництво
75

Використана література

Конституція України.

Цивільний кодекс України: К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464с.

Закон України “Про нотаріат”.

Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із зміна­ми за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 856 с.

Цивільний кодекс України: Підручник: У 2-х кн./ О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Доброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., доповн. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – кн.1 – 736с.

Єрух. А.М., Козяков Ю.М. Практичний курс нотаріату. Зразки нотаріальних документів, роз’яснення, коментарі. – К.: Істина, 2006 – 576.

Мала енциклопедія нотаріуса від № 2 (14), квітень 2005 р.

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Ін­струкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 03.03.2004 р. № 20/5.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук