Головна Монографії та посібники Цивільне право Цивільні права малолітніх і неповнолітніх Право на вільне висловлення думки та отримання інформації.

Право на вільне висловлення думки та отримання інформації.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
140

Право на вільне висловлення думки та отримання інформації.

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку.

Це право включає свободу розшукувати, одержувати, викорис­товувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засо­бів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжна­родних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізично­му і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю.

Пам’ятайте! Діти мають право звертатися до органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста­нов, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заява­ми та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтер­есів та скаргами про їх порушення.

В інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя, здійснення прав дитини на вільне ви­словлювання думки та отримання інформації може бути обмежене законом.

 

< Попередня   Наступна >

 
Авторизація
Пошук