Право на захист від усіх форм насильства.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
107

Право на захист від усіх форм насильства.

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недо­торканість та захист гідності.

Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих за­кладах мають забезпечуватися взаємоповагою, справедливістю і повинні виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини.

Держава здійснює захист дитини від:

усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недба­лого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання ал­коголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;

залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та течій, використання її для створення та розповсю­дження порнографічних матеріалів, примушування до проститу­ції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Увага! Держава через органи опіки і піклування, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді, на­дає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дити­ною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповід­них уповноважених законом органів для проведення розслідуван­ня і вжиття заходів щодо припинення насильства.

Пам’ятайте! Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів со­ціальних служб для молоді, інших уповноважених органів за за­хистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

Без згоди законного представника дитини забороняється роз­голошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду.

style="text-align: justify;"> 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук