Відмова від майнових прав дитини.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
93

Відмова від майнових прав дитини.

Увага! Дозвіл органу опіки та піклування потрібен, якщо мова йде про відмову від будь-яких майнових прав дитини.

На практиці найчастіше зустрічається необхідність залучення органів опіки та піклування при відмові від прийняття спадщини дитиною.

Неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою бать­ків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування.

Не забудьте! Батьки (усиновлювачі) або опікун можуть від­мовитися від прийняття спадщини, належної малолітній особі лише з дозволу органу опіки та піклування.

Неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадця­ти років може відмовитися від переважного права купівлі частки майна у спільній частковій власності (власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них) тільки за згодою бать­ків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування.

Батьки (усиновлювачі) або опікун можуть відмовитися від пе­реважного права малолітньої дитини на купівлю частки майна у спільній частковій власності (наприклад: переважне право перед ін­шими особами на купівлю частки квартири) лише з дозволу органу опіки та піклування.

Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переваж­ного права купівлі чи не здійснюють цього права щодо нерухомого майна протягом місяця, а щодо рухомого майна – протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі.

Якщо батьки неналежно виконують свої обов’язки щодо управління майном дитини вони зобов’язані відшкодувати завда­ну їй матеріальну шкоду.

Дохід, одержа

ний від використання майна малолітньої дити­ни, батьки мають право використовувати на виховання та утри­мання інших дітей та на невідкладні потреби сім’ї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук