Право на освіту.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
61

Право на освіту.

Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання держав­них стипендій та пільг учням і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.

Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і на­вчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Увага! Учні державних професійно-технічних навчальних за­кладів, студенти вищих навчальних закладів І - IV рівнів акреди­тації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, перебувають на повному утриманні держави.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), навчають­ся в загальноосвітніх школах.

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціально­го захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.

Норми навантаження у навчальних програмах та планах на­вчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та ста­ну здоров’я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують органи управління освіти та органи охорони здоров’я.

Держава підтримує та заохочує особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних сти­пендій.

ext-align: justify;">Держава сприяє випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудито­рію, а також поширенню іншої корисної для культурного розвитку дітей інформації.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук