Нарахування процентів за користування кредитом.

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
121

Нарахування процентів за користування кредитом.

Увага! Проценти за користування кредитом нараховуються з моменту зарахування коштів на рахунок позичальника, а не з моменту укладення договору або дати, з якої кредитодавець зобов’язаний був надати грошові кошти.Якщо за кредитним договором були передані банківські метали, то погашення основного боргу здійснюється лише банківськими металами, а відсотки можуть сплачуватися як в банківських металах, так і в гривнях, що має бути обумовлено в кредитному договорі.За умовами кредитного договору банк може нести відповідальність за несвоєчасне перерахування кредитних коштів на рахунок позичальника чи визначений позичальником рахунок іншої особи. Крім того, позичальник вправі вимагати відшкодування завданих цим порушенням збитків – як реальних, так і упущеної вигоди.Кредитодавець також може нести відповідальність і за необґрунтовану відмову від надання кредиту.Відповідальність позичальника може виражатися у формі відшкодування збитків, завданих кредитодавцю та сплати неустойки. Включення до договору умови щодо неустойки має вирішуватися сторонами договору, тобто кредитодавцем і позичальником. Поряд зі сплатою неустойки кредитодавець має право вимагати від позичальника за прострочення виконання зобов’язання сплати законних відсотків – суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом для окремого виду кредиту. Такі відсотки для кредитодавця є сукупністю реальних збитків та упущеної вигоди.Банк може прийняти рішення про відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки у виняткових випадках: у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини, але якщо позичальник вжив відповідні заходи, щоб їх усунути. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором

між позичальником та банком, який є невід’ємною частиною кредитного договору.Якщо Ви несвоєчасно погашаєте борг за кредитним договором та сплачуєте відсотки, при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.Крім підвищених відсотків, штрафів або пені за несвоєчасне повернення кредиту, договір може передбачати ряд санкцій іншого характеру. При погіршенні фінансово стану клієнта або при раптово виявленій відсутності забезпечення кредиту комерційний банк у відповідності з умовами кредитного договору, отримує право на дострокове одностороннє розірвання договору, тобто на дострокове стягнення вже виданого кредиту та припинення видачі грошей.Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові кредиту частково або повністю, якщо є обставини, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.Кредитодавець може відмовитися від передачі коштів, якщо дізнається про наявні у позичальника борги за такими ж договорами з іншими кредитними організаціями, про порушення кримінальної справи чи за інших обставин, хоч позичальник ще й не порушив умов зазначеного кредитного договору.Увага! Ви маєте право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі незалежно від будь-яких умов, повідомивши про це кредитодавця, якщо інше не передбачено самим договором, але лише до отримання суми кредиту.Сума кредиту вважається отриманою:• з моменту зарахування коштів у безготівковій формі на рахунок позичальника;• з моменту отримання позичальником готівки у касі кредитодавця.Якщо Ви порушите встановлений кредитним договором обов’язок цільового використання кредиту, кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування.Відповідальність клієнта і банку є повною, тобто винна сторона зобов’язана відшкодувати збитки у повному обсязі, завдані іншій стороні, включаючи неотримані доходи, якщо кредитний договір не містить умов, які передбачають обмежений характер відповідальності сторін.У кінцевій частині кредитного договору обов’язково має міститися повний перелік реквізитів кредитора і позичальника:• повне найменування сторін (як у ввідній частині);• юридична адреса (місцезнаходження);• поштова адреса;• телефон (факс, телефакс).Крім цього, бажано помістити відомості про банківські реквізити сторін (розрахункові і валютні рахунки), ідентифікаційний номер платника податку, - все, що набуває особливо важливого значення при пред’явленні позову.Кредитний договір вимагає належного оформлення для того, щоб запобігти ускладненням при його реалізації, розгляду в суді або навіть можливої фальсифікації.Слід зазначити, що на сьогоднішній день існує чимало банків, кредитних спілок та інших фінансових установ, які пропонують послуги з кредитування, тому потрібно мати на увазі, що умови надання кредитів в кожному банку чи страховій компанії можуть дещо відрізнятися.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук