ІІ. ПОЗИКА // Що таке договір позики ?

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
50

ІІ. ПОЗИКА

Що таке договір позики ?

Договір позики – це угода, за якою позикодавець передає у власність позичальникові безоплатно або за певну винагороду грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою – тобто іншими словами, така річ є замінною.Отже, позикодавець - це той, хто надає, а позичальник – той, хто бере позику.Договір позики укладається між позикодавцем та позичальником.Сторонами договору можуть бути громадяни, які усвідомлюють значення своїх дій і можуть ними керувати та мають достатній рівень правоздатності. Здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі громадяни. Але, у деяких випадках, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки може пов’язуватися з досягненням особою відповідного віку.Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту, коли позикодавець передає позичальнику майно у власність.Слід мати на увазі, що в цивільному праві під терміном “майно” мається на увазі не тільки речі чи предмети, а й грошові кошти чи інші цінності.Саме з моменту передачі грошей або речей, що є предметом позики, позичальник стає їх власником.Предметом договору можуть бути гроші або інші замінні речі, визначені родовими ознаками. Гроші можуть позичатися готівкою або шляхом безготівкових розрахунків. При безготівкових розрахунках моментом передачі коштів вважається момент зарахування їх на рахунок позичальника або, за його вказівкою, на рахунок третьої особи, якщо інше не передбачено самим договором. Крім національної валюти, предметом позики може бути також іноземна валюта, але за умови додержання вимог валютного законодавства.Момен

том передачі інших речей, визначених родовими ознаками, може бути не лише передача речі в натурі, а й вручення товаророзпорядчих документів на це майно.Увага! Будь-яка обіцянка надати у майбутньому позику, підписати договір, або вказати у договорі на строк, протягом якого відбудеться передача позики, не мають юридичного значення.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук