Головна Монографії та посібники Цивільне право Кредит. Позика. Банківський вклад ІІІ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД // Що таке банківський вклад ?

ІІІ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД // Що таке банківський вклад ?

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
73

ІІІ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД

Що таке банківський вклад ?

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами банку на їх іменних рахунках на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до умов договору.У договорі банківського вкладу (депозиту) однією стороною є виключно банківська установа, а другою стороною (вкладником) - може бути як фізична, так і юридична особа.Отже, за договором банківського вкладу (депозиту) банк, який прийняв від вкладника або для вкладника грошову суму (вклад), зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму а також проценти на цю суму або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.Як укладається договір банківського вкладу:• у письмовій формі (вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту;• договір вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу). Грошові кошти, що передаються Вами у готівковій формі, приймаються в касі банку та обліковуються на іменному вкладному (депозитному) рахунку. Передання грошових коштів у безготівковій формі відбувається шляхом їх переказу з Вашого поточного рахунка на вкладний (депозитний). Зазначення сторонами виду вкладу є одною з істотних умов договору банківського вкладу.Увага! У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір буде вважатися нікчемним.Що потрібно мати громадянину при собі, щоб укласти договір банківського вкладу:• паспорт чи документ, який його

замінює (наприклад, водійські права);• ідентифікаційний код.Якщо договір укладає особа, якій не виповнилося 16 років, вона подає:• свідоцтво про народження;• довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису. Крім того договір може бути укладено в присутності одного з батьків, який повинен пред’явити свій паспорт та свідоцтво про народження неповнолітньої дитини.Коли повертається вклад:• на першу вимогу (на практиці, як правило, застосовується термін “вклад (депозит) до запитання”), тобто коли Ви забажаєте;• зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад);• на інших умовах повернення (наприклад, за домовленістю сторін може передбачатися, що вклад повертається з настанням певних обставин).Незважаючи на вид вкладу, банк зобов’язаний видати Вам суму вкладу у повному обсязі на першу вимогу.Якщо вклад повертається на Вашу вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.Вкладник, бажаючи відкрити депозитний рахунок у банку, як правило, переслідує дві цілі: по-перше, зберегти свої заощадження, по-друге, по можливості примножити їх.За договором банківського вкладу банк не бере на себе зобов’язання зберігати гроші у схоронності, тобто не допустити зменшення їх кількості, втрати властивостей, псування, заміни купюр тощо, а вкладник не зобов’язаний сплачувати банку винагороду. Отримуючи від вкладника певну суму грошей, банк не зобов’язаний тримати її напоготові для оплати зобов’язань вкладника, як, наприклад у договорі банківського рахунка. Коштами вкладу банк володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд.За договором банківського вкладу, банк бере на себе обов’язок повернути вкладнику ту ж саму суму, а не ті самі грошові знаки.Увага! Банк не має права відмовитися укласти з Вами договір банківського вкладу за наявності у нього можливостей надання фінансових послуг:• наявності банківської ліцензії;• технічного оснащення для прийняття вкладів;• економічних нормативів, що встановлюються НБУ відповідно до вимог чинного законодавства;• відсутності інших причин, що позбавляють банк прийняти вклад.Банк не має права надавати перевагу одному вкладнику перед іншим щодо укладення договору банківського вкладу.Банк має право змінювати свої процентні ставки в залежності від строку дії договору, суму вкладів, видів вкладів, умов повернення вкладу та інших умов.Пам’ятайте! У разі необґрунтованої відмови банку від прийняття вкладу громадянин має право звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих такою відмовою.Істотною умовою договору банківського вкладу є визначення імені громадянина, яка робить вклад або на користь якої зроблений вклад. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.Будь-який громадянин або юридична особа може внести грошові кошти на рахунок, який відкритий Вами відповідно до договору банківського вкладу. При цьому вважається, що Ви погодились на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом. Але Ви можете передбачити у договорі умову про заборону банком зараховувати кошти на Ваш рахунок від інших осіб.Якщо третя особа надасть всі необхідні відомості про Ваш рахунок і тим самим підтвердить факт Вашої згоди на одержання коштів від третьої особи, банк зобов’язаний прийняти грошові кошти та зарахувати їх на Ваш рахунок. Розпорядження грошовими коштами, що внесені на рахунок відповідно до договору банківського вкладу, може здійснюватись лише Вами особисто.Кошти, зараховані на Ваш рахунок підлягають поверненню внаслідок помилки банку чи особи, яка вносить грошові кошти на рахунок.Укладання договору банківського вкладу на користь третьої особи.Громадянин або юридична особа може укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої (іншої) особи. Особа, на користь якої зроблено вклад набуває права на вклад з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги. До цього моменту ці права належать особі, яка зробила вклад.Громадянин, на ім’я якого укладено договір, може у будь-який момент звернутися (усно або письмово) до банку виразити намір щодо набуття прав вкладника. Для набуття прав вкладника особі, на користь якої укладено договір, достатньо, наприклад, звернутися до установи банку з вимогою виплати процентів по вкладу, самого вкладу або його частини; внести грошові кошти на вклад; оформити заповідальне розпорядження на вклад; направити листа до установи банку із зазначенням свого імені і вимогою надати відомості про рахунок за банківським вкладом тощо. З цього моменту відбувається заміна особи, яка має право на вклад і особа, що уклала договір банківського вкладу, втрачає права вкладника.Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь іншої особи, тобто на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім’я.Пам’ятайте! Договір банківського вкладу, в якому відсутнє ім’я або найменування особи, на користь якої відкритий депозитний рахунок, вважається нікчемним договором.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук