Головна Монографії та посібники Цивільне право Кредит. Позика. Банківський вклад Як виплачуються проценти за договором банківського вкладу?

Як виплачуються проценти за договором банківського вкладу?

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
141

Як виплачуються проценти за договором банківського вкладу?

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, тільки якщо інше не встановлено договором.Розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути зменшений банком.Проценти на банківський вклад нараховуються від наступного дня після надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.Проценти на банківський вклад виплачуються на Вашу вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти залишаються на депозиті і збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.Увага! Банки повинні забезпечувати і гарантувати захист банківської інформації, таємницю операцій, рахунків і вкладів своїх клієнтів і кореспондентів, а також захист коштів та майна шляхом створення відповідних систем захисту, служб охорони банківських об’єктів відповідно до законодавства України та нормативних актів України. Всі службовці банків зобов’язані зберігати таємницю операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів та кореспондентів.Довідки про рахунки та вклади громадян видаються клієнтам та їх представникам, судам та слідчим органам по справах, що знаходяться в їх провадженні, у випадках, коли на грошові кошти ті інші цінності клієнтів буде накладено арешт, стягнення або застосовано конфіскацію майна.Довідки про рахунки та вклади у випадку смерті їх власників видаю

ться особам, які зазначені в заповітному розпорядженні власника рахунку або вкладу, державним нотаріальним конторам по спадкових справах щодо вкладів померлих вкладників, що знаходяться в їх провадженні, а також іноземним консульським установам.Не забудьте! Укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються ощадною книжкою.Ощадні книжки розділяються на два види:• іменні;• на пред’явника.Увага! Ощадна книжка на пред’явника є цінним папером. В ощадній книжці вказуються;• найменування і місцезнаходження банку (його філії);• номер рахунка за вкладом;• усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред’явлення ощадної книжки у банк. Для того, щоб отримати з депозиту кошти, проценти за вкладом, перерахувати гроші іншим особам Ви повинні пред’явити в банк ощадну книжку.Якщо Ви втратили ощадну книжку або її приведено у непридатний для пред’явлення стан, Ви повинні звернутися в банк з заявою про видачу нової ощадної книжки.При здійсненні вкладу у банк може видаватись ощадний (депозитний) сертифікат.Ощадний (депозитний) сертифікат – це документ, який підтверджує суму внесеного у банк вкладу, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Сертифікати розділяються на іменні та на пред’явника. Сертифікат не може служити розрахунковим або платіжним інструментом за продані товари або надані товари. Сертифікати можуть бути строковими та до запитання. Строк звернення за строковими сертифікатами обмежується одним роком.У разі, якщо Ви достроково пред’явили ощадний сертифікат до оплати, банк повинен виплатити суму вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.На бланку сертифіката має бути вказано:• найменування “депозитний (або ощадний) сертифікат”;• вказана підстава видачі сертифіката (внесення депозиту або ощадного вкладу);• розмір депозиту або ощадного вкладу, який оформлений сертифікатом;• безумовне зобов’язання банку повернути суму, внесену на депозит або на вклад;• дата витребування суми за сертифікатом;• ставка процентів за користування депозитом або вкладом, сума належних процентів;• найменування і адреса банку та (для іменного сертифіката) вкладника;• підписи двох осіб, уповноважених банком на підписання такого роду зобов’язань, скріплені печаткою банку.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук