Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ГЛАВА 8. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕПОВНОЛІТНІМ НА ВИМОГУ ЙОГО БАТЬКІВ АБО ІНШИХ ОСІБ.

ГЛАВА 8. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕПОВНОЛІТНІМ НА ВИМОГУ ЙОГО БАТЬКІВ АБО ІНШИХ ОСІБ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
202

ГЛАВА 8. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕПОВНОЛІТНІМ НА ВИМОГУ ЙОГО БАТЬКІВ АБО ІНШИХ ОСІБ.

Відповідно до ст. 199 КЗпП батьки і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припи­няє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового дого­вору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповнова­женого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або шта­ту працівників.

Крім вищезазначених підстав трудовий договір припиняється також у випадку направлення працівника за постановою суду до лікувально-трудо­вого профілакторію.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук