РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
79

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року.

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року.

Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року

Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 року.

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 року.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 груд­ня 1990 року.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року.

Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здо­ров’я» від 19 листопада 1992 року.

Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квіт­ня 1991 року.

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 груд­ня 1991 року.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року.

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 року.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року.

Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року.

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення» від 24 лютого 1994 року.

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди завданої грома­дянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»

від 1 грудня 1994 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» від 19 березня 1993 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок укла­дення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу» від 19 березня 1993 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосу­вання контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок укла­дення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників» від 19 березня 1994 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівни­ків» від 27 квітня 1993 року.

Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Застосуван­ня контрактної форми трудового договору» від 11 червня 1999 року.

Наказ Мінпраці України «Типова форма контракту з працівником» від 15 квітня 1994 року.

Наказ Мінпраці України, Мінюстиції України, Мінфіну України «Положення про умови роботи за сумісництвом, працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 року.

Лист Міністерства праці та соціальної політики України (Щодо під­став для звільнення) від 1 червня 1999 року.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгля­ду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук