Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Коли людина має право на достроковий вихід на пенсію?

Коли людина має право на достроковий вихід на пенсію?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
129

Коли людина має право на достроковий вихід на пенсію?

Згідно з Законом України «Про основні засади соціального захисту вете­ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (ст.21), а також За­коном України «Про зайнятість населення» (ст. 26), особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням під­приємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату праців­ників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за пів­тора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необ­хідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах.

Розмір і порядок виплати пенсій у разі їх дострокового призначення ре­гулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Витрати, пов’язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із державного фонду сприяння зайнятості населення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук