Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Пільгові умови при встановленні терміну виходу на пенсію?

Пільгові умови при встановленні терміну виходу на пенсію?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
138

Пільгові умови при встановленні терміну виходу на пенсію?

Відповідно до ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця ос­танньої роботи:

а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці; чоловіки-після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки-після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на піль­гових умовах призначаються із зменшенням віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці-жінкам;

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідли­вими і важкими умовами праці; чоловіки-після досягнення 55 років і пристажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазна­чених роботах; жінки-після досягнення 50 років і при стажі роботи не мен­ше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умо­вами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки та­кої роботи-жінкам;

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільсько­господарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сіль­ського господарства,-чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

г) жінки, які працюють трактористами-машиніс

тами, машиністами буді­вельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, – після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визнача­ється Кабінетом Міністрів України,-після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та вихо­вали п’ятеро і більше дітей,-незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв: чоловіки-після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців; жінки-після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії за­лежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робо­чих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оп­лату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук