Головна Монографії та посібники Податкове право Відповідальність юридичних осіб за податкові право 6.2. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення

6.2. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
156

6.2. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення

При встановленні в процесі або за наслідками перевірки підприємства, установи, організації чи громадянина факту вчинення адміністративного правопорушення посадові особи податкових органів, крім відображення цих фактів у актах перевірок, складають протокол про адміністративне правопорушення, де зазначаються: дата і місце складення протоколу, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол складається у двох примірниках та підписується посадовою особою, яка його склала, і особою, яка вчинила порушення податкового законодавства; за наявності свідків Тіротокол може бути підписаний також ними.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для припинення розгляду справи. Особа, яка вчини­ла правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу порушникові роз'яснюються його права і обов'язки, про що робиться відмітка у протоколі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно до ст.268 КпАП, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

<

p style="text-align: justify;">Один примірник протоколу разом з актом перевірки і додатками до акта передається відповідно керівнику перевіреного підприємства, установи, організації або громадянину, про що вчиняється запис на акті перевірки. Другий примірник протоколу не пізніше наступного дня після його складання реєструється в спеціальній книзі та разом з поясненнями порушника (якщо такі е) і матеріалами перевірки подається для розгляду начальнику державної податкової інспекції чи його заступнику. Керівник державної податкової інспекції, якому передано протокол для розгляду, повинен на корінці протоколу підписатися і проставити дату отримання протоколу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук