За яких підстав може бути затримано особу?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
109

За яких підстав може бути затримано особу?

Пам’ятайте! Ваше затримання може відбутися лише за певних умов, ко­ли для цього є підстави передбачені законодавством.

Затриманою може бути:

. особа, що скоїла правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність і обов’язковість складання протоколу, а для складан­ня про це протоколу у правопорушника немає посвідчення особи і не­має свідків, які могли б повідомити про нього необхідні дані;

. особа, з метою припинення адміністративного правопорушення, коли вичерпано всі інші заходи впливу;

. особа, підозрювана у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, може бути затримана лише при наявності однієї з таких підстав:

коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;

коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.

За наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчи­ненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа нама­галася втекти, або коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.

Якщо вже так сталося, що вас затримали, знайте: Адміністративне затримання не може тривати більше як три години. Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпо­рядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, може бути затримано до розгляду справи народним суддею або началь

ником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. На прохання затриманого, про факт і місце затримання повідомляються ро­дичі, адміністрація за місцем роботи або навчання.

. перше - вам мають роз’яснити ваші права у тому числі про право не свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право мати захисника і зустріч з ним до першого допиту і скласти про це протокол;

. друге - має бути складено відповідно протокол про ваше затримання як особи, підозрюваної у вчиненні злочину із зазначенням підстав, мо­тивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затрима­ного, а також часу складання протоколу про роз’яснення підозрювано­му його прав:

. третє - протягом двадцяти чотирьох годин, орган дізнання, що вико­нав затримання, має зробити письмове повідомлення прокурору, а та­кож на вимогу прокурора подати матеріали, що стали підставою для затримання. Протокол про роз’яснення прав затриманого, а також про­токол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Протягом сорока восьми годин з моменту одержання повідомлення про здійснене затримання прокурор зобов’язаний дати санкцію на взяття під варту або звільнити затриманого.

Про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування слідчий зобов’язаний повідомити його дружину або іншого родича, а також сповістити за місцем його роботи (ст.161 КПК).

Побачення родичів або інших осіб з заарештованим може дозволити осо­ба або орган, які провадять справу. Тривалість побачення встановляється від однієї до двох годин. Побачення може бути дозволено, як правило, не біль­ше одного разу на місяць (ст. 162 КПК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук