Підозрюваний чи обвинувачений?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
89

Підозрюваний чи обвинувачений?

Якщо вас затримали, варто спробувати зрозуміти ваш статус. Для цього варто знати:

Підозрюваний (ст. 43-1 КПК). Підозрюваним визнається:

особа, затримана за підозрою у вчиненні злочину;

особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право:

. знати, в чому він підозрюється;

. давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; . мати захисника і побачення з ним до першого допиту; .подавати докази; . заявляти клопотання і відводи;

. вимагати перевірки прокурором правомірності затримання;

. подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора.

Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затри­мання або постанові про застосування запобіжного заходу.

Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому КПК порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Обвинувачений має право:

. знати, в чому його обвинувачують;

. давати показання щодо пред’явленого йому обвинувачення або відмо­витися давати показання і відповідати на запитання;

. мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

. подавати докази;

.заявляти клопотання;

. ознайомлюватися після закінчення попереднього слідства або дізнан­ня з усіма матеріалами справи;

;">. брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції;

.заявляти відводи;

. подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчо­го, прокурора, судді та суду. Після віддання до суду обвинувачений на­зивається підсудним.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук