Що потрібно знати про допит?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
83

Що потрібно знати про допит?

Допит підозрюваного

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіж­ний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, а при неможливості негайного допиту - не пізніше двадцяти чотирьох годин піс­ля затримання.

При допиті такого підозрюваного присутність захисника є обов’язковою, за винятком випадків, якщо підозрюваний відмовився від захисника.

Перед допитом підозрюваному має бути роз’яснено його права, а також повідомлено, у вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка в протоколі його допиту.

Допит та технічні засоби

При допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред’явленні для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події та при проведенні інших слідчих дій під час попереднього розслідування, а також при розгляді справи в суді може застосовуватися звукозапис.

Увага! При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису про це повідомляються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма повинна містити відомості, які передбачені для протоколу слідчої дії та відбивати весь хід слідчої дії.

Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення не дозволяється.

Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учас­никам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису за­носяться на фонограму. Протокол слідчої дії, проведеної з застосуванням звукозапису, складається з додержанням правил КПК. В протоколі повинно бути також зазначено про застосування звукозапису і повідомлення про це учасників слідчої дії, про техніч

ні засоби та умови звукозапису, про відтво­рення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з приводу застосування звукозапису (ст.85-1 КПК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук