1.2.3 Про особливості оформлення деяких документів

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
126

1.2.3 Про особливості оформлення деяких документів

При реєстрації юридичної особи вам доведеться подавати до державного реєстратора установчі документи юридичної особи. Для того щоб не виникло проблем з державною реєстрацією, ці документи необхідно скласти з дотри­манням установлених вимог.

По-перше, установчі документи повинні бути викладені державною (тоб­то українською) мовою. Будь-які переклади з іноземної мови краще одразу засвідчити нотаріально.

По-друге, в установчих документах необхідно обов'язково навести відо­мості про державну належність засновників (учасників) новоствореної юри­дичної особи.

По-третє, такі документи повинні підписати всі засновники (учасники). При цьому підписи всіх засновників (учасників), у тому числі й іноземців, по­винні бути нотаріально посвідчені. Тут можуть виникнути певні складнощі. Не завжди є можливість привезти іноземців в Україну і посвідчити нотаріально його підпис. Часто іноземні партнери нотаріально посвідчують свої підписи в країні свого проживання. І тут одразу виникає питання: чи матиме таке посвідчення юридичну силу в Україні.

Відповідь на це питання залежатиме від того, в якій країні таке посвідчен­ня мало місце. Якщо це країна, з якою Україна підписала відповідний договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних спра­вах (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Естонія, Польща, Білорусь, Кир­гизія, Туркменистан, Латвія, Монголія, Вірменія, Молдова, Узбекистан, Чехія, В'єтнам, Грузія, Росія, Литва, Угорщина, КНР), то нотаріальне посвідчення підписів іноземця визнаватимуть в Україні. В усіх інших випадках таке визнан­ня можливе лише після легалізації відповідного документа.

Джерела юридичної інформації: статті 8, 24 Закону України "Про держ

авну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" від 15.05.2003 № 755-ІV;ст. 17 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 № 93/96-ВР; Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом МЗС від 4 червня 2002 р. № 113; Лист Держпідприємництва України від 24.01.2006 № 403;Лист ДПА України від 20.10.2005 № 12326/5/29-1016; Лист Держпідприємництва України від 01.02.2005 № 585.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук