1.4 Порядок введення інвестицій в Україну

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
106

1.4 Порядок введення інвестицій в Україну

Ваш іноземний партнер, так само як і решта співвласників підприємства, повинен зробити свій внесок в статутний (складений) капітал новоствореної юридичної особи. При цьому відповідно до чинного законодавства, ваш парт­нер — іноземець (незалежно від того, чи є він юридичною особою, чи фізич­ною) визнається іноземним інвестором, а його внесок — іноземною інвес­тицією в Україну. При здійсненні таких інвестиції необхідно врахувати низку вимог законодавства.

Насамперед, розглянемо допустимі види іноземних інвестицій. Нижче наведено їх повний перелік.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

валюти України — при реінвестиціях в об'єкт первинного інвесту­вання чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до зако­нодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним май­нових прав;

акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридич­ної особи, створеної відповідно до законодавства України або за­конодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зо­бов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельни­ми звичаями;

будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвер­тованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права,

права на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і по­слуг, ноу-хау тощо;

прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, нада­них відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедура­ми) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

інших цінностей відповідно до законодавства України.

Як бачите, вибір у вас та ваших іноземних партнерів досить широкий. Од­нак на практиці більшість інвестицій здійснюють або грошовими коштами, або рухомим чи нерухомим майном. Саме на цих видах ми і зупинимося де­тальніше.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук