1.4.1 Вклад до статутного фонду в грошовій формі

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
121

1.4.1 Вклад до статутного фонду в грошовій формі

Відповідно до законодавства України ваш іноземний партнер має право внести свою інвестицію (вклад до статутного (складеного) капіталу) в іноземній валюті. Однак не в будь-якій, а лише в тій, яка визнається вільно конвертова­ною, широко використовується для платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу. Це іноземна валюта так званої першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів:

австралійські долари;

англійські фунти стерлінгів;

датські крони;

долари США;

ісландські крони;

канадські долари;

норвезькі крони;

шведські крони;

швейцарські франки;

японські єни;

євро.

Як бачимо, вибір у вашого іноземного партнера не дуже великий, але нічого не поробиш — така вимога українського законодавства.

Пам'ятайте також про те, що розмір статутного (складеного) капіталу виз­начається у гривнях. Тому розмір валютного вкладу необхідно буде перерахува­ти у валюту України за офіційним курсом НБУ на дату внесення інвестиції.

Тепер про те, як саме здійснити грошову інвестицію в іноземній валюті. Тут існують варіанти.

Варіант перший — перерахувати іноземну валюту безпосередньо на поточ­ний рахунок новоствореної юридичної особи. Якщо ви оберете цей варіант, то іноземному інвестору не потрібно буде відкривати рахунок у банківській уста­нові України. Однак майте на увазі, реалізація цього варіанта погано регламен­тована законодавством України. Зокрема, не існує чіткої відповіді на питання, чи потрібно в такому випадку отримувати індивідуальну ліцензію НБУ. Тому скоріше за все для уникнення проблем вам доведеться подбати про отримання та

кої ліцензії, а це зайві витрати часу.

Крім того, цей варіант не можна вважати вдалим у тому разі, якщо ваш іноземний інвестор планує розширювати свою інвестиційну діяльність в Ук­раїні або очікує на регулярну віддачу від своєї інвестиції (наприклад, у вигляді дивідендів). У такому випадку як інвестор, так і ви матимете клопіт з додатко­вим інвестуванням в Україну, чи поверненням отриманих доходів за кордон. Тому вам краще одразу зупинитися на другому варіанті.

Варіант другий — інвестування іноземної валюти через інвестиційні рахун­ки. Інвестиційні рахунки відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповнова­жених банках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а та­кож для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

При цьому варіанті вам (а точніше, вашому іноземному партнеру) не­обхідно буде відкрити інвестиційний рахунок в українському банку1 і перераху­вати на нього іноземну валюту. Після цього він може або перерахувати інозем­ну валюту на поточний рахунок юридичної особи, яка створюється, або прода­ти валюту і зробити свій вкладу у гривнях.

Переваги цього варіанта полягають у тому, що:

з інвестиційного рахунку можна перерахувати іноземну валюту на по­точний рахунок створюваної юридичної особи без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної ва­люти на території України як засобу платежу;

іноземний інвестор отримає у своє користування інструмент, який по­легшить здійснення інших видів інвестиційної діяльності в Україні (портфельні інвестиції, інвестиційні вклади і т. д.), а також полегшить використання в Україні та повернення за кордон доходів від інвес­тиційної діяльності.

Варіант третій — ввезення готівкової валюти для її внесення до статут­ного (складеного) капіталу юридичної особи. Цей варіант використовують рідко, оскільки він досить складний. На думку авторів, його використання є виправданим тільки у випадках, коли для іноземного інвестора неможливо або недоцільно перераховувати кошти через іноземну банківську установу.

Якщо обрано саме цей варіант, необхідно буде:

ввезти в установленому порядку готівкову іноземну валюту в Україну, отримавши при цьому митну декларацію;

зарахувати ввезені кошти на поточний рахунок фізичної особи — не­резидента в уповноваженому банку (якщо такого рахунку немає, його доведеться відкривати);

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізич­ної особи - нерезидента на власний інвестиційний рахунок;

з інвестиційного рахунку перерахувати кошти на поточний рахунок створюваної юридичної особи.

Тепер декілька слів про внесення іноземцем інвестицій в національній ва­люті України, тобто в гривнях.

Вище ми вже писали про те, що іноземний інвестор може продати ва­люту, перераховану з-за кордону і зробити свій вкладу до статутного (скла­деного) капіталу у гривнях. При цьому він повинен пам'ятати, що витрати­ти для інвестування отримані від продажу валюти гривні він повинен про­тягом 30 календарних днів з дати зарахування на інвестиційний рахунок коштів у гривнях.

Крім того, якщо іноземний інвестор вже певний час працює в Україні, на його інвестиційному рахунку можуть зберігатися кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи, інші кошти, одержані від інвестиційної діяльності в Україні. Такі кошти можна реінвестувати. Зокрема, шляхом внесення їх до статутних (складених) капіталів створюваних в Україні підприємств. Необхідно лише пам'ятати про те, що таке реінвестування допускається лише за умови сплати податку на прибуток з отриманих доходів.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук