1.4.2 Майновий вклад до статутного фонду

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
106

1.4.2 Майновий вклад до статутного фонду

Досить часто іноземні партнери (як і українські) прагнуть внести до ста­тутного (складеного) капіталу рухоме чи нерухоме майно. При здійсненні та­ких інвестицій необхідно пам'ятати про низку важливих моментів.

По-перше, майно, що є предметом вкладу, має відповідати таким вимогам:

бути власністю учасника;

мати грошову оцінку;

бути відчужуваним;

належати до майна, яке може використовуватися для формування ста­тутного капіталу створюваної юридичної особи.

Радимо вам завчасно переконатися у дотриманні цих вимог. Зокрема, по­просіть вашого іноземного партнера підготувати документи, які засвідчують його право власності на майно, яке він планує внести до статутного (складно­го) капіталу нового підприємства.

Крім того, необхідно буде провести оцінку майнових вкладів. Вклади іно­земних інвесторів можна оцінювати або в іноземній валюті, або в гривнях на основі цін міжнародних ринків або ринку України. З наведеного випливає, що вам необхідно попередньо домовитися з іноземним партнером про порядок оцінки майнових вкладів. Таку домовленість краще всього відобразити безпо­середньо в установчих документах.

Звертаємо вашу увагу на те, що засновники підприємства можуть прове­сти оцінку майнових внесків самостійно, без залучення професійних оціню­вачів. Однак при цьому обов'язковим є погодження результатів такої оцінки всіма засновниками. Згоду можна відобразити або в протоколі установчих зборів, або безпосередньо в установчих документах.

Фактичне внесення майнової інвестиції варто оформити актом прийман-ня-передачі основних фондів чи товарно-матеріальних цінностей.

При ввезенні майна на територію Укра

їни необхідно буде провести його розмитнення. При цьому у вантажно-митній декларації вказують його вартість. Ця сума може слугувати за грошову оцінку майнового вкладу інозем­ного інвестора, хоча це необов'язково.

При розмитнені майна вам не потрібно буде сплачувати мито. Однак ва­ше підприємство має видати митному органу простий вексель на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 днів з дня оформлення вантажної митної декларації. Тільки за такої умови майно пропустять на територію Ук­раїни. Протягом цих 30 днів необхідно обов'язково зарахувати майно на баланс підприємства і зробити відмітку про це на примірнику векселя в податковому органі за місцем здійснення інвестиції (або іншими словами — погасити век­сель). Якщо ви не встигнете це зробити, ви втратите право на звільнення від сплати мита і повинні будете оплатити свій вексель.

Для того щоб погасити вексель, вам необхідно подати до податкового ор­гану письмову заяву (довільної форми) з проханням зробити на вашій копії векселя відмітку про зарахування ввезеного для внесення до статутного капіта­лу майна на баланс. До заяви необхідно додати:

копію векселя;

копію ввізної вантажної митної декларації на майно;

документи про зарахування майна на баланс підприємства з іноземни­ми інвестиціями.

документи про державну реєстрацію іноземної інвестиції.

Податковий орган має право перевірити на місці фактичну наявність у вас майна.

У разі встановлення факту зарахування майна на баланс державна подат­кова адміністрація (інспекція) на звороті копії векселя зробить напис "Зарахо­вано на баланс" із зазначенням дати виконання.

Майте на увазі, відповідно до встановленого порядку податковий орган має право розглядати ваші документи протягом 15 календарних днів. Тож не зволікайте із зверненням до цього органу. Тим паче, що ви можете отримати й мотивовану відмову і вам знадобиться час на повторну спробу.

Після того, як ви отримали підтвердження з податкової, необхідно пода­ти копію векселя з відміткою податкової митному органу, якому ви видали век­сель. Цей орган повинен погасити вексель шляхом проставлення на лицьово­му боці векселя напису "Погашено" і дати, які підписує начальник (заступник начальника) та скріплюється печаткою митного органу.

Після проходження всіх описаних процедур, можна трохи перепочити, але не довго. Вам ще необхідно розрахуватися з податковою.

До чого тут податкова? — можете здивуватися ви. Не дивуйтеся. Знайте, що при здійсненні іноземним інвестором майнового вкладу, у вас виникають зобов'язання зі сплати певних податків. Про це йтиметься у підрозділі 1.4.4.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук