Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 2.4 Реєстрація спільної діяльності // 2.4.1 Державна реєстрація договору про спільну діяльність з іноземцем

2.4 Реєстрація спільної діяльності // 2.4.1 Державна реєстрація договору про спільну діяльність з іноземцем

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
94

2.4 Реєстрація спільної діяльності

2.4.1 Державна реєстрація договору про спільну діяльність з іноземцем

Законодавство України встановлює, що договори про спільну діяльність з іноземцями повинні бути належним чином зареєстровані. В принципі санкцій за відсутність такої реєстрації законодавство не передбачає. Однак майте на увазі: без неї ви навряд чи зможете скористуватися пільгами щодо сплати мита при митному оформленні майнових вкладів іноземного інвестора.

Для здійснення державної реєстрації договору вам необхідно буде зверну­тися до Міністерства економіки чи його територіальних управлінь (управління економіки при місцевих державних адміністраціях). При цьому необхідно буде подати пакет таких документів:

лист — звернення про державну реєстрацію договору (в довільній формі);

інформаційну картку договору за встановленою формою (треба буде отримати безпосередньо в органі, який здійснює реєстрацію);

договір (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньо­економічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридич­ної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг з торго­вельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи по­винні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, пе­рекладені українською мовою та належним чином легалізовані;

ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором;

документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (треба сплатити 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102 грн)).

;">У разі обґрунтованої потреби орган державної реєстрації може вима­гати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір, а також відповідності його за­конодавству.

Подані документи розглянуть протягом 20 календарних днів. У випадку позитивного рішення вам видадуть картку державної реєстрації договору та зроблять спеціальну відмітку про державну реєстрацію на договорі. Картку державної реєстрації видають у трьох примірниках. Перший ви повинні будете подати до митних органів для митного оформлення відповідного майна. Дру­гий — до державної податкової інспекції за вашим місцезнаходженням. Третій — залишаєте собі.

У разі негативного рішення, вам повинні надати письмову відповідь із за­значенням мотивів відмови. Таке рішення можна буде оскаржити у судовому порядку.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук