Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 3.3.2 Як одержати ліцензію на зовнішньоекономічні операції

3.3.2 Як одержати ліцензію на зовнішньоекономічні операції

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
140

3.3.2 Як одержати ліцензію на зовнішньоекономічні операції

Перше, що вам необхідно зробити, — це визначити орган влади, до якого ви будете подавати відповідну заяву. Знайте, ліцензію на експорт (імпорт) то­варів ви можете одержати:

або в Міністерстві економіки України (у відділі нетарифного регулю­вання);

або в уповноваженому органі Автономної Республіки Крим, відповід­них підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жавних адміністрацій.

При цьому майте на увазі, в місцевих органах влади ліцензії видають ли­ше суб'єктам підприємницької діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не пе­ревищує 300 тис. доларів США. І тільки на експорт чи імпорт товарів, щодо яких не встановлено квоти чи інші обмеження.

Далі вам необхідно буде підготувати пакет документів, які відповідно до законодавства вимагає орган ліцензування. Перелік таких документів залежить від того, яка ліцензія вам потрібна: на імпорт товарів чи на експорт.

Перелік документів, які подаються для оформлення ліцензій на:

Нижче пропонуємо деякі коментарі щодо перелічених вище документів.

Бланк заявки на одержання ліцензії можна взяти в органі ліцензування або скористатися шаблонами, які ми наводимо в додатках (Додаток III: ). Лист-звернення оформлюється в довільній формі.

Для одержання ліцензії на експорт/імпорт деяких товарів необхідно одер­жати погодження уповноважених на це Кабінетом Міністрів України органів виконавчої влади. Перелік таких товарів, така само як і перелік уповноважених органів, з часом змінюється. Тому радимо вам попередньо уточнити в органі ліцензування: по

годження від яких органів вам необхідно мати.

Майте на увазі, процедуру погодження кожен орган встановлює са­мостійно. Тому описати її тут неможливо. Отже, вам необхідно буде з'ясувати її самостійно, завітавши до відповідного державного органу.

Експертиза щодо визначення коду товару згідно з УКТЗЕД потрібна для того, щоб орган ліцензування мав можливість переконатися у тому, що ви пра­вильно зазначили коди товарів, які будуть імпортуватися (експортуватися), у своїй заяві. Відповідну експертизу можна замовити в Торгово-промисловій па­латі України або в регіональній торгово-промисловій палаті.

При імпорті товарів в деяких випадках (коли саме — уточніть в органі ліцензування) ви повинні будете подати сертифікат про походження товару. Цей документ також видають Торгово-промислова палата України та регіональні торгово-промислові палати. Якщо у вас немає такого сертифіката, ви можете подати документи для одержання ліцензії і без нього. При цьому не­обхідно буде підготувати для органу ліцензування письмове зобов'язання нада­ти сертифікат про походження товару під час розгляду документів. І пам'ятай­те, без сертифіката орган ліцензування може розглянути вашу заявку, але ліцензію без нього вам не видадуть. Тому не баріться з його оформленням.

При поданні заявки від вас можуть вимагати надання документів та інформації, які необхідні для підтвердження даних, зазначених у заявці та зовнішньоекономічному договорі. Таке право органів ліцензування зафіксова­не у законі. При цьому, на жаль, не визначено, які саме додаткові документи чи інформація можуть знадобитися представникам влади. Тож поле для маневру у них широке. Чим вони іноді зловживають. Якщо ви потрапили у таку ситуацію, вимагайте, щоб орган ліцензування письмово оформив свою вимогу. Це буде певною гарантією того, що під час наступного візиту до органу ліцензування, від вас не вимагатимуть нових документів чи інформації.

Подану вами заявку та інші документи орган ліцензування зобов'язаний зареєструвати у відповідному журналі. Від дати такої реєстрації рахується строк, протягом якого вам повинні видати ліцензію (або рішення про відмову у видачі ліцензії).

Знайте, законодавство встановлює такі строки для видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій:

при автоматичному ліцензуванні — 10 робочих днів;

при неавтоматичному ліцензуванні — 30 днів від дати одержання заяв­ки, якщо вони розглядаються в порядку їх надходження, та не більше 60 днів починаючи від дати закінчення оголошеного строку прийман­ня заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно.

Якщо орган, до якого ви звернулися для одержання ліцензії, вирішить відмовити вам, він повинен у ці ж строки підготувати й видати вам вмотивова­ну відмову. Таку відмову можна оскаржити до суду.

Нижче наводимо вичерпний перелік законних підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії:

Підстави для відмови у видачі ліцензії:

подання не повного комплекту документів; невідповідність поданих документів законодавству України; застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасово­го зупинення зовнішньоекономічної діяльності (про такі санкції див. у наступному розділі);

порушення суб'єктом підприємницької діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо по вашій заявці прийнято позитивне рішення, вам необхідно буде сплатити збір за видачу експортної (імпортної) ліцензії. Зараз розмір такого збору становить:

у режимі неавтоматичного ліцензування — 780 гривень;

у режимі автоматичного ліцензування — 220 гривень.

Пам'ятайте, без документа, який підтверджує оплату зазначеного збору, орган ліцензування не видасть вам ліцензію. Тож завчасно підготуйте копію відповідного платіжного доручення чи банківської квитанції.

Крім того, особа, яка буде одержувати ліцензію, при собі повинна мати довіреність та документ, що посвідчує особу. Знайте, як правило, в органах ліцензування вимагають подання довіреності за формою М-2 (довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей), яка є бланком суворого обліку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук