Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 3.3.1 Поняття та форми ліцензування зовнішньоекономічних операцій

3.3.1 Поняття та форми ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
156

3.3.1 Поняття та форми ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Насамперед зазначимо, що не варто плутати ліцензії на здійснення зовнішньоекономічних операцій з ліцензіями на певні види господарської діяльності. Це принципово різні документи. Різними є підстави та порядок їх одержання, а також права, якими володіють їх власники.

Що ж таке ліцензія на зовнішньоекономічні операції? Якщо говорити про­стою мовою, то це дозвіл на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяль­ності експорту або імпорту товарів. Тобто це документ, який посвідчує ваше пра­во ввозити певний товар з-за кордону або вивозити товар за межі України.

Ви запитаєте: на експорт (імпорт) яких товарів необхідно одержати ліцензію. Точну відповідь на це питання ми, на жаль, дати не можемо. Справа у тому, що перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, змінюється майже щороку. Відповідний перелік на поточний рік затверджує Кабінет Міністрів України. Більше того, навіть протягом одного року цей пе­релік може зазнавати змін: як у бік його розширення, так і в бік звуження.

Крім того, ліцензування імпорту/експорту деяких товарів передбачено ок­ремими законами України. Зокрема, це стосується алкогольних напоїв та тютю­нових виробів, дисків для лазерних систем зчитування. Однак у цих випадках мова йде про ліцензування діяльності з експорту/імпорту а не ліцензування зовнішньоекономічних операцій. Порядок одержання відповідних ліцензій визначається спеціальними законами. Тут ми його розглядати не будемо.

Однак повернемось до ліцензування зовнішньоекономічних операцій, тобто до процесу видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних опе­рацій. Взагалі існує дві форми такого ліцензування:

автоматичне ліцензування — це надання дозволу на здійснення протя­гом ви

значеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження).

неавтоматичне ліцензування — це надання дозволу на здійснення про­тягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження).

Як ви зрозуміли, форма ліцензування залежить від того, чи встановлені щодо певного товару квоти чи інші обмеження (наприклад, у рамках анти­демпінгових заходів), чи не встановлені. Як правило, товари, щодо яких вста­новлені квоти та обсяги цих квот, визначаються у тій самій постанові Кабінету Міністрів України, якою затверджено перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

На практиці процедури автоматичного і неавтоматичного ліцензування суттєво не відрізняються. Головні відмінності стосуються переліку документів, які необхідно подати для одержання ліцензії та плати за видачу ліцензії. Зокре­ма, при неавтоматичному ліцензування вам обов'язково доведеться одержува­ти погодження органу, який здійснює розподіл відповідних квот. У режимі ав­томатичного ліцензування погодження від інших державних органів потрібне не завжди.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук