3.4.1 Види спеціальних санкцій

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
89

3.4.1 Види спеціальних санкцій

Отже, до так званих спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність належать:

накладення штрафів;

індивідуальний режим ліцензування;

тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Найменш "неприємною" з наведених вище санкцій ми б назвали штрафи. Їх накладають у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єкта­ми зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з законами України. Наприклад, за не­своєчасне звітування про зовнішньоекономічну діяльність, порушення митних процедур тощо. Розмір штрафів визначається положеннями різних законів Ук­раїни та/або рішеннями судових органів України.

Накладення штрафу жодним чином не обмежує підприємця у можливос­тях продовжувати здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Інша справа — індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоеко­номічної діяльності.

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності пе­редбачає здійснення Міністерством економіки України індивідуального ліцен­зування кожної окремої зовнішньоекономічної операції певного виду зовнішньо­економічної діяльності. Тобто при застосуванні цієї санкції підприємства-по-рушники повинні оформляти разову (індивідуальну) ліцензію для здійснення кожної зовнішньоекономічної операції. Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної дія

льності. Винятком є лише операції по:

завершенню розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;

завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Ук­раїну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосуван­ня цієї санкції.

Однак навіть ці операції у випадку тимчасового зупинення зовнішньое­кономічної діяльності здійснити не просто. Для них необхідно отримати разо­ву (індивідуальну) ліцензію.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних за­ходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України. Максимальний строк, на який накладають цю санкцію, — три місяці (хоча в окремих випадках за рішен­ням суду цей строк можуть збільшити). Після їх завершення, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності переводиться на індивідуальний режим ліцензування.

Як ви зрозуміли, на відміну від штрафів, зазначені вище санкції суттєво обмежують підприємця в можливостях здійснювати зовнішньоекономічні опе­рації. Отже, й у можливостях одержувати доходи, виконувати свої домовле­ності з іноземним партнером, розвивати власний бізнес. Їх застосування мати­ме більш неприємні наслідки ніж звичайний штраф.

З тим, що вас може очікувати у випадку порушень, ми розібралися. Тепер варто розібратися з тим, в яких випадках, який орган та в якому порядку засто­совує санкції.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук