3.4.2 Як накладають спеціальні санкції

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
99

3.4.2 Як накладають спеціальні санкції

Мабуть, у вас уже виникло питання про те, за які ж саме порушення за­стосовують ту чи іншу санкцію. На жаль, відповісти на нього ми не можемо. Справа у тому, що законодавство України чітко не врегульовує це питання. В актах законодавства зазначено лише, що їх застосовують у разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податково­го, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або по­рядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Правопорушення виявляє і фіксує відповідний державний контролюю­чий орган: податковий, митний тощо. Після цього такий орган готує подання до Міністерства економіки України, в якому зазначає суть вчиненого правопо­рушення, а також пропозицію щодо застосування тієї чи іншої санкції.

Саме Міністерство економіки України вирішує, наскільки серйозним є правопорушення, яку санкцію і на який строк застосувати.

Очевидно, що такий порядок не гарантує об'єктивності при застосуванні санкцій. При цьому суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не мають мож­ливості надати свої зауваження та пояснення, висловити заперечення проти висновків контролюючого органу. Діючий порядок цього не передбачає. Тому не виключені випадки, коли за подібні правопорушення до різних підприємців застосовують різні види санкцій.

Рішення про застосування санкції оформлюється наказом Міністерства економіки України. Крім того, інформація щодо застосування санкцій до ук­раїнських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності розміщується на офіційному ВЕБ-сайті Міністерства економіки України за адресою: http//www.me.gov.ua в мережі Інтернет.

p>

Тепер розглянемо питання, що робити у випадках, коли до вас застосова­но спеціальну санкцію за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук