Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 4.2 Про деякі питання митного оформлення // 4.2.1 До якого митного органу звертатися для проведення митного оформлення

4.2 Про деякі питання митного оформлення // 4.2.1 До якого митного органу звертатися для проведення митного оформлення

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
104

4.2 Про деякі питання митного оформлення

4.2.1 До якого митного органу звертатися для проведення митного оформлення

У загальному випадку діє просте правило: митне оформлення товарів, які підприємець переміщує через митний кордон України, здійснює митний ор­ган, у зоні діяльності якого розташований цей підприємець.

Проте з цього правила існують й винятки.

Насамперед це випадки переміщення товарів у режимі транзиту. При транзиті вам необхідно буде звернутися до митного органу за місцем ввезення товарів на митну територію України.

Інший виняток — переміщення товарів через митний кордон України не­резидентами (тобто іноземними підприємцями). Митне оформлення у таких випадках здійснюють:

• при вивезенні товарів — митний орган, в зоні діяльності якого перебу­вають товари, що вивозяться з України;

• при ввезенні товарів — митним органом, в зоні діяльності якого розта­шований одержувач товарів.

Крім того, ви можете змінити місце митного оформлення товарів і за вла­сним бажанням. Зокрема, митне оформлення може здійснити:

при вивезенні товарів — митний орган, в зоні діяльності якого перебу­вають товари, що підлягають вивезенню, або митний орган у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення товарів;

при ввезенні товарів — митний орган, в зоні діяльності якого розташо­ваний одержувач товарів, або митний орган у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення товарів.

Однак майте на увазі, така зміна можлива лише за вашим письмовим звер­ненням до митного органу та при умові письмового погодження між митним органом, в зоні діяльності якого ви розташов

ані, та митним органом, в якому ви хочете здійснити митне оформлення. Отримувати таке погодження маєте саме ви. Для цього, насамперед, необхідно підготувати лист про погодження (див. Додаток IV: ). Такий лист оформлюється або на одну партію товарів, або на по­ставки товарів у межах одного зовнішньоекономічного договору, або за погод­женням з Держмитслужбою України на товари, що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів.

Після цього ви повинні завітати до митного органу, в зоні діяльності яко­го розташоване ваше підприємство, і подати йому:

Два примірники листа про погодження.

Електронну копію листа в установленому форматі, в якій необхідно зазначити:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по бать­кові фізичної особи — суб'єкта ЗЕД, її місцезнаходження чи місце проживання;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);

перелік документів, що додаються до листа про погодження;

для якої поставки товару потрібне погодження (поставка всього об­сягу товару в межах одного зовнішньоекономічного договору, або поставка лише однієї партії товару, або поставка протягом певного періоду).

Два комплекти копій таких документів:

зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками до нього;

договорів комісії, доручення тощо (при потребі);

ліцензії (при потребі).

Кожний комплект документів разом з примірником листа про погоджен­ня необхідно прошити. А на зворотному боці останнього аркуша комплекту до­кументів необхідно зробити напис:

"Прошито та пронумеровано аркушів.

(цифрами й прописом кількість)

Декларант "

(посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

Такий напис скріплюється вашою печаткою.

У разі прийняття позитивного рішення вам повернуть один примірник листа погодження з резолюцією керівника митного органу, яка має бути скріплена відбитком гербової печатки митного органу. Цей документ не­обхідно буде подавати до митного органу, в якому ви будете здійснювати мит­не оформлення товарів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук