4.2.2 Процедура митного оформлення

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
92

4.2.2 Процедура митного оформлення

Митне оформлення розпочинається після того, як ви подали митному ор­гану митну декларацію, а також інші документи, які необхідні для здійснення митного контролю та оформлення. При цьому митний орган робить на митній декларації та товаросупровідних документах відповідні відмітки. Їх наявність засвідчує, що ваш товар прийнято до митного контролю та митного оформлен­ня. Якщо ж з документами не все гаразд, товари можуть не прийняти до мит­ного оформлення. При цьому вам зобов'язані надати роз'яснення причин відмови.

Подаючи документи, ви тим самим здійснюєте декларування товару. Дек­ларування це заявлення за встановленою формою точних відомостей про това­ри (таких як кількість, вартість, країна походження), мету їх переміщення че­рез митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Майте на увазі, ви не зобов'язані декларувати свої товари самостійно. Цю роботу можна доручити спеціалізованим організаціям — митним брокерам. І пам'ятайте — задекларувати свої товари необхідно протягом 10 днів з дати їх доставлення у митний орган призначення.

У процесі митного оформлення декларант зобов'язаний:

здійснити декларування товарів відповідно до встановленого порядку;

на вимогу митного органу пред'явити товари для митного контролю і митного оформлення;

надати митному органу передбачені законодавством документи і відо­мості, необхідні для виконання митних процедур;

сплатити податки і збори.

Під час митного оформлення товарів посадові особи митного органу про­водять митний огляд, перевіряють правильність кодування товарів згідно з УКТЗЕД і визначення їх митної вартості, достовірність та повноту справляння податків і зборів,

застосовують відповідні заходи нетарифного регулювання та здійснюють інші процедури, пов'язані з митним оформленням товарів.

У законодавстві зазначено, що митне оформлення, як правило, здійснюється протягом однієї доби. Проте в багатьох випадках цей строк може розтягуватися на невизначений час. Наприклад, коли необхідно провести екс­пертизу товарів, їх огляд чи переогляд і т. д.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук