4.2.5 Що треба знати про митну вартість товарів

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
118

4.2.5 Що треба знати про митну вартість товарів

Під час митного оформлення товарів дуже важливо правильно визначити митну вартість товарів, які декларуються. По-перше, від цього залежать суми податків та зборів, які вам необхідно буде сплатити при розмитненні товарів. По-друге, якщо у митників виникнуть сумніви щодо обґрунтованості заявле­ної в митній декларації вартості товарів, у вас, як мінімум, виникнуть затрим­ки з проходженням митних процедур.

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон Ук­раїни, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, об­числена з урахуванням положень Митного кодексу. Відомості про митну вартість товарів використовують для нарахування податків і зборів, ведення митної статистики, а також для розрахунків у разі застосування штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.

Митну вартість товарів і метод її визначення ви повинні будете заявити митному органу шляхом подання декларації митної вартості. Майте на увазі, митний орган має право вимагати підтвердження заявленої митної вартості то­варів. При цьому ви зобов'язані будете подати митному органу необхідні відо­мості та забезпечити можливість їх перевірки.

Порядок визначення митної вартості товарів залежить від того, імпор­туєте ви його чи експортуєте. Для імпорту існують різні методи. При імпорті митна вартість може визначатися:

за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

за ціною договору щодо ідентичних товарів;

за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

на основі віднімання вартості;

на основі додавання вартості (обчислена вартість).

Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щ

одо товарів, які імпортуються (вартість операції). Якщо митна вартість не мо­же бути визначена за цим методом, проводиться процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості.

Знайте, що митна вартість імпортованих товарів складається не тільки з тієї ціни, яку ви за них заплатили.

Витрати, що включаються до митної вартості товарів додатково до ціни:

1. витрати, понесені покупцем, зокрема:

a. комісійні та брокерська винагорода;

b. вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

c. вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;

2. належним чином розподілена вартість нижченаведених товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано по­купцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оціню­ваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті:

a. сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектуваль­них виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів;

b. інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, ви­користаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;

c. матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних то­варів (мастильні матеріали, паливо тощо);

d. інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, ху­дожнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межа­ми України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів;

3. роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав.

витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

витрати на страхування цих товарів.

З експортом все простіше. Митна вартість товарів, що експортуються з України, визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари. До неї також включають інші фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені. Зокрема:

витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспорту­вання та страхування до пункту перетинання митного кордону України;

комісійні та брокерські винагороди;

ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелекту­альної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук