4.3 Відповідальність за порушення митних операцій

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
122

4.3 Відповідальність за порушення митних операцій

При здійсненні митних операцій треба чітко знати те, чого не можна роби­ти, тобто про те, які вчинки митники вважають правопорушенням і які наслідки для вас можуть мати такі вчинки.

Існує три види стягнень за такі порушення:

попередження;

штраф;

конфіскація товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил.

Конфіскація — найбільш важкий вид з них. Оскільки при накладенні цього стягнення ви втрачаєте свої товари (вартість яких часто значно переви­щує максимальні суми штрафів). Крім того, майте на увазі, в особи, яка вчини­ла правопорушення, конфіскувати можуть товари, які їй не належать (якщо такі товари мають відношення до порушення). Наприклад, якщо митні прави­ла порушив перевізник, якому ви доручили транспортування товару, або мит­ний брокер, якому ви доручили митне оформлення, конфіскувати у них мо­жуть і ваш товар.

Нижче пропонуємо вам перелік (не вичерпний) основних правопору­шень, які найбільш часто допускаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності:

Порушення режиму зони митного контролю. Воно включає в себе не передбачене режимом зони митного контролю переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, а також проведення господарських робіт без дозволу митного органу. Покарання — штраф до 1700 грн.

Видача товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, без дозволу митного органу або їх втрата. Покарання — штраф до 17 000 грн.

Недоставка до митного органу товарів, транспортних засобів, що пе­ребувають під митним контролем, а також документів на ці товари, транспортні засоби. Покарання — штраф до 1700 грн.

Незупине

ння в зоні митного контролю транспортного засобу. Пока­рання — штраф до 85 грн.

Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем. Покарання — штраф до 170 грн.

Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного орга­ну. Покарання — штраф до 340 грн.

Пошкодження або втрата митного забезпечення (пломб, запірних пристроїв тощо). Покарання — штраф до 340 грн.

Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до то­варів, транспортних засобів і документів. Покарання — штраф до 510 грн.

Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Тобто не заявлення за встановленою формою точних відо­мостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про то­вари. Покарання — штраф до 17 000 грн або конфіскація цих товарів.

Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем. Покарання — штраф до 850 грн.

Неподання на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, ек­спертизи). Покарання — попередження або штраф до 510 грн.

Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що пе­ребувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними. Покарання — штраф до 170 грн або конфіскація.

Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне вве­зення товарів. Покарання — штраф до 17 000 грн або конфіскація товарів.

Порушення зобов'язання про транзит. Тобто невивезення за митний кордон України товарів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом. Покарання — штраф до 17 000 грн або конфіскація товарів.

На цьому, мабуть, і зупинимося.

Ми впевнені, що ви завжди будете намагатися дотримуватися встановле­них вимог законодавства, і інформація про правопорушення та покарання за них вам не знадобиться. Адже безумовне виконання законів — обов'язкова умова для успіху на ниві зовнішньоекономічної діяльності.

Джерела юридичної інформації: Митний кодекс України; Перелік доку­ментів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення то­варів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80; Лист Держмитслужби України від 06.01.2004 № 11/5-15-4-ЕП "Про оподатку­вання товарів в залежності від обраного митного режиму; Порядок визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що пе­реміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, за­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 584; По­рядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, затверджений наказом Держмитслужби України від 09.11.2004 № 801 (у редакції наказу Держмитслужби України від 12.09.2005 № 846); Порядок заповнення декларації митної вартості, затверджений наказом Держмитслужби України від 02.12.2003 № 828.

< Попередня
 
Авторизація
Пошук