Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ З яких нормативно-правових актів складається законодавство про захист економічної конкуренції?

З яких нормативно-правових актів складається законодавство про захист економічної конкуренції?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
209

З яких нормативно-правових актів складається законодавство про захист економічної конкуренції?

Правове регулювання забезпечення і захисту економічної конкуренції, зокрема недопущення монополістичної діяльності у сфері підпри­ємництва України, здійснюється системою нормативно-правових актів.

Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із Закону "Про захист економічної конкуренції", законів України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого на­дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного дого­вору.

Особливості застосування законодавства про захист економічної кон­куренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути вста­новлені виключно шляхом внесення змін до Закону "Про захист еко­номічної конкуренції".

Крім цих Законів, антимонопольне регулювання здійснюється також за допомогою значного числа підзаконних нормативно-правових актів, се­ред яких велику роль грають відомчі акти Антимонопольного комітету Ук­раїни.

Поряд із спеціальними нормативно-правовими актами, що містять ви­нятково антимонопольні норми, інші нормативно-правові акти у сфері підприємництва також містять окремі норми, що встановлюють антимонопольні вимоги при здійсненні підприємницької діяльності в Україні. Серед них закони України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні" тощо.

Враховуються антимонопольні положення і при ратифікації Україною міжнародних конве

нцій. Законом України "Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації" від 13.07.99 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про транснаціональні корпорації, підписану 6 березня 1998 року в Москві, з таким застереженням: транснаціональні корпорації на території України і за її межами у випадку, якщо їх створен­ня може привести до монополізації товарних ринків в Україні, впливає або може впливати на економічну конкуренцію на її території, створю­ються за згодою Антимонопольного комітету України у порядку, передба­ченому антимонопольним законодавством України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук