Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які відносини регулює Закон "Про захист економічної конкуренції"?

Які відносини регулює Закон "Про захист економічної конкуренції"?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
152

Які відносини регулює Закон "Про захист економічної конкуренції"?

Закон "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон) був прийня­тий 11.01.2001 р. і введений у дію через рік після його опублікування, тоб­то з 02.03.2002 р. З моменту його введення в дію втратив силу Закон "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності".

Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спря­мований на забезпечення ефективного функціонування економіки Ук­раїни на основі розвитку конкурентних відносин.

Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського уп­равління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господа­рювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конку­ренцією. Він застосовується до відносин, які впливають чи можуть впли­нути на економічну конкуренцію на території України.

При визначенні сфери застосування Закону слід виходити з легально­го визначення поняття "економічна конкуренція", наведеного в Законі: економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами госпо­дарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Важливо також враховувати широке значення, в якому вживається для цілей Закону поняття "суб'єкт господарювання". Воно визначене як юри­дична особа, незалежно від організаційно-правової форми та форми влас

ності, чи фізична особа, що здійснює діяльність щодо виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; гру­па суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються й органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їхньої діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук