Які типові антиконкурентні узгоджені дії у практиці України?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
144

Які типові антиконкурентні узгоджені дії у практиці України?

В Україні найтиповішими з неправомірних угод між підприємцями, що дискримінують потенційних конкурентів і споживачів, є неправомірні угоди, спрямовані на усунення з ринку або обмеження доступу на нього інших підприємців, а також на встановлення монопольних цін (тарифів).

Так, Вінницьке територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) здійснило перевірку 11 господарюючих суб'єктів, що діяли на ринку фотопослуг м. Вінниці.

Під час перевірки було вилучено копію спільного прейскуранта цін, підписаного на загальній зустрічі представниками зазначених господа­рюючих суб'єктів. Цей прейскурант передбачав недопущення оптових і персональних знижок на фотопослуги і фотоматеріали в роздрібній торгівлі та містив погоджені розцінки на фотопослуги.

Починаючи з однієї узгодженої дати, всі фотолабораторії підняли розцінки на послуги щодо проявлення кольорових плівок з 1 грн. 30 копійок до 2 грн. 50 коп. Ціни було підвищено відповідно до прийнятого на загальній зустрічі прейскуранта.

Відділення розглянуло справу за такою кваліфікацією: укладення не­правомірної угоди між підприємцями, спрямованої на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів) відповідно до абз. 2 ст. 5 Зако­ну України "Про обмеження монополізму і недопущення недобро­совісної конкуренції в підприємницькій діяльності".

Погоджені дії щодо підписання прейскуранта цін на фотопослуги, не­припустимість оптових і персональних знижок на послуги і фотома­теріали у роздрібній торгівлі й одночасне підвищення ціни на проявлен­ня плівок і фотодрук мають антиконкурентний характер, замінюють ри­зик конкуренції на координовану поведінку на ринку.

За

результатами перевірки було встановлено таке.

Ринок фотопослуг на Україні регіоналізований з огляду на зручність надання підприємцями фотопослуг і одержання цих послуг споживача­ми за місцем їх розташування, проживання. Це, зокрема, характерно для великих міст. На ринку діє велика кількість підприємців, серед яких провідну роль відіграють підприємці системи "Фуджі" та "Кодак". Ринок тісно пов'язаний із суміжними ринками фотоматеріалів, фотообладнан-ня та його обслуговування. Регіональні ринки фотопослуг у великих містах є потенційно місткими і висококонкурентними, оскільки бар'єри на шляху вступу до них нових підприємців незначні. Разом з тим, при вирівнюванні цін, характерному для ринків, що сформувалися переваж­но з неціновою конкуренцією, має залишатися певне диференціювання цін, пов'язане з масштабами послуг, усталеним колом клієнтури, місцем розташування приймальних пунктів тощо.

Мають місце ознаки існування системи взаємного впливу, контролю діяльності конкурентів на ринку фотопослуг. Крім Вінниці, подібність цін на фотопослуги було виявлено в таких містах: Івано-Франківськ, Рівне, Чернігів, Донецьк, Хмельницький, Севастополь, Житомир, Харків та Лу­ганськ. Одним із механізмів системи є погоджені дії щодо прийняття, на­приклад, виявленого в м. Вінниця єдиного для всіх учасників ринку прей­скуранта цін на фотопослуги, яким передбачено також неприпустимість оптових і персональних знижок на фотопослуги і фотоматеріали у роздрібній торгівлі.

Найбільшу кількість порушень було вчинено у вигляді усунення з рин­ку або обмеження доступу на нього підприємців. Як правило, одним з учасником таких дій був суб'єкт природної монополії - державне підприємство, що використовувало свою необмежену ринкову владу на суміжних та інших ринках для створення істотних переваг обраному приватному контрагенту [1].

Антимонопольним комітетом України розглядалася справа щодо пого­джених дій чотирьох найбільш потужних енергопостачальних компаній Києва, які погодили і використовували протягом опалювального сезону графік, занижений стосовно нормативного графіка температур мережної води у трубопроводі.

Цей графік був виявлений під час перевірки однієї з компаній. Він свідчив про те, що компанії виробили єдину схему нагрівання води за умов недостачі палива. Під час опалювального сезону з жовтня по квітень територіальним відділенням Антимонопольного комітету був проведе­ний моніторинг і отримані щоденні дані з температурами на кожному джерелі тепла, а також середньодобові температури повітря в цей же період. Температури теплоносія практично збіглися з виявленим графіком, який узгоджено підтримували всі компанії.

Після незалежної експертизи було науково обгрунтовано, що при тако­му графіку можна віддати тільки 80-85% належного споживачам тепла. Щоб переконатися у зловживанні, територіальне відділення Антимоно­польного комітету запросило ЖЕКи, і з'ясувалося, що ніякого перерахун­ку за поставлене тепло не робилося. Отже, споживачі сплатили за послу­ги в повному обсязі, а одержували тільки їх частину.

Таким чином, було визначено, що протягом опалювального сезону декілька компаній недодали населенню послуг з опалення на 15 % - 20% від нормативно встановленого розміру.

Відповідно до ст. 5 Закону "Про обмеження монополізму і недопущен­ня недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" таке по­рушення було кваліфіковано як погоджені дії, що призвели до підтримки монопольно високих цін. А також відповідно до ст. 4 цього Закону ці по­рушення трактуються як установлення монопольно високих цін на свої товари, що призвело до порушення прав споживачів. Внаслідок учине­них дій на компанії було накладено штрафи від 12 тис. грн. до 15 тис. грн. Крім того, Київське територіальне відділення Антимонопольного коміте­ту України подало до Київської міської держадміністрації ряд пропозицій щодо вдосконалення тарифної системи, яка би враховувала кількісні та якісні показники цих послуг і запобігала б зловживанням монопольним становищем підприємств енергопостачання [2].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук