Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Чи заборонено законодавством вчинення антиконкурентних узгоджених дій?

Чи заборонено законодавством вчинення антиконкурентних узгоджених дій?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
165

Чи заборонено законодавством вчинення антиконкурентних узгоджених дій?

Згідно зі ст.6 Закону "Про захист економічної конкуренції" вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до закону.

Особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, перед­баченої ст. 52 Закону.

Не може бути звільнена від відповідальності особа, якщо вона:

не вжила ефективних заходів щодо припинення нею антиконку-рентних узгоджених дій після повідомлення про них Антимоно­польному комітету України;

була ініціатором антиконкурентних узгоджених дій чи забезпечу­вала керівництво ними;

не надала всіх доказів або інформації стосовно вчинення нею по­рушення, про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати.

Поряд із загальною забороною антиконкурентних погоджених дій За­кон визначає три групи погоджених дій, до яких не застосовуються забо­рона:

узгоджені дії малих або середніх підприємців - положення ст. 6 За­кону не застосовуються до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання то­варів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або се­редніх підприємців;

узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів - по­ложення ст. 6 Закону не застосовуються до узгоджених дій щодо по­стачання чи використання товарів, якщо учасник узгоджених дій відносно

іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на:

використання поставлених ним товарів чи товарів інших по­стачальників;

придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим суб'єктам господарювання чи споживачам інших то­варів;

придбання товарів, які за своєю природою або згідно з торго­вими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяль­ності не належать до предмета угоди;

формування цін або інших умов договору про продаж поставле­ного товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам;

узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності - поло­ження ст. 6 Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій пере­дається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук