Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які процедурні правила здійснення контролю за економічною концентрацією?

Які процедурні правила здійснення контролю за економічною концентрацією?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
168

Які процедурні правила здійснення контролю за економічною концентрацією?

Процедурне регулювання розгляду заяв і справ про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання міститься в розділі VI Закону "Про захист економічної конкуренції".

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Анти­монопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

У разі виявлення підстав для заборони концентрації, а також у разі не­обхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експер­тизи відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочина­ють розгляд справи про концентрацію, про що приймається розпоряд­ження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Анти­монопольного комітету України рішення у справі.

Строк розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців.

За результатами розгляду справ про концентрацію приймається рішення:

Антимонопольним комітетом України - про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; заборону концентрації;

адміністративною колегією Антимонопольного комітету України -про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них.

Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію може бути зумовлено виконанням учасниками концентрації пев

них вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язан­ня можуть стосуватися, зокрема, обмеження щодо управління, користу­вання чи розпорядження майном, а також зобов'язання суб'єкта господа­рювання здійснити відчуження майна.

Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію, якщо у рішенні не визна­чений більший строк. Якщо концентрацію у цей строк не здійснено, учасники концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на концентрацію.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук