Що визнається неправомірним використанням чужих позначень?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
142

Що визнається неправомірним використанням чужих позначень?

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конку­ренції" неправомірним використанням чужих позначень, рекламних ма­теріалів та упаковки є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць поход­ження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання. Отже, цей склад правопорушення пов'язаний з незаконним використанням ре­зультатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації або підприємця, або його товарів, послуг без згоди їх законного володаря.

Значна частина порушених справ з недобросовісної конкуренції у підприємництві стосувалася неправомірного використання товарних знаків, фірмових найменувань, імітації, копіювання та прямого відтво­рення товару іншого підприємця, самочинного використання його імені.

Знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари (послуги) од­них підприємців відрізняються від однорідних товарів (послуг) інших підприємців. Згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому коль­орі або поєднанні кольорів. Право власності на знак посвідчується свідоцтвом, яке надає його власникові виключне право користуватися і розпоряджатися ним на свій розсуд. Свідоцтво також надає його власни­кові право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком випадків, коли використання знака не визнається згідно із Законом порушенням прав власника свідоцтва. Отже, неправомірни

м слід визнавати будь-яке використання знака для товарів і послуг іншими особами без дозволу його власника, у тому числі застосу­вання його на товарах і при наданні послуг, на упаковці товару, в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонструванні експонатів на ви­ставках і ярмарках, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій доку­ментації, пов'язаній із введенням товарів і послуг у господарський обіг.

Так, радгосп-завод "Б" (Закарпатська обл.), не маючи дозволу Кілійського виноробного заводу (Одеська обл.), власника знаку для товарів і послуг "Вінок Дунаю", випускав та реалізовував вино "Вінок Дунаю" згідно із сер­тифікатом відповідності, виданим Закарпатським Державним центром стандартизації, метрології та сертифікації (далі - ДЦСМС). Після отри­мання заяви уповноваженого представника Кілійського виноробного за­воду Закарпатський ДЦСМС припинив дію сертифікату відповідності на випуск та реалізацію радгосп-заводом "Б" вина "Вінок Дунаю ".

Згідно з експертним висновком патентного повіреного використання радгосп-заводом "Б" знаків для товарів і послуг (пляшка, етикетка та кольєретка), власником яких є Кілійський виноробний завод, на ринку однорідних товарів може ввести споживача в оману відносно особи, яка виробляє та реалізує товар, і призвести до змішування діяльності зазначе­них господарюючих суб'єктів.

Закарпатське відділення Комітету кваліфікувало дії радгосп-заводу "Б" за ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" як неправомірне використання без дозволу уповноваженої на те особи знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на їх використання.

На радгосп-завод "Б" накладено штраф у розмірі 5708 грн. Порушення припинено, штраф сплачено [10].

Зустрічаються такі справи і за кордоном.

Так, компанія Hewlett-Packard (HP) оголосила про те, що суд присяж­них федерального окружного суду Північного округу штату Каліфорнія виніс рішення у справі "Hewlett-Packard проти "Nu-kote International". Суд визнав компанію Nu-kote винною в навмисному порушенні трьох діючих патентів HP і діючих торгових марок компанії: Hewlett-Packard, DeskWriter, DeskJet. Крім того, суд визнав Nu-kote винною в нечесній кон­куренції, здійснюваній шляхом навмисне помилкової реклами, і відхилив зустрічні позови цієї фірми до HP. За рішенням суду Nu-kote повинна відшкодувати HP збиток у розмірі $ 2029451,80. Однак HP має намір пода­ти клопотання про відшкодування збитку в потрійному розмірі і про ви­плату відповідачем гонорарів адвокатам позивача [11].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук