Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Чи захищаються конкурентним законодавством назви місць походження товарів та їх етикетки?

Чи захищаються конкурентним законодавством назви місць походження товарів та їх етикетки?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
199

Чи захищаються конкурентним законодавством назви місць походження товарів та їх етикетки?

Відповідно до ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкурен­ції" неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те осо­би назв місць походження товарів. Це позначення використовується для товарів, особливі якості яких великою мірою зумовлені природними умовами або іншими факторами тієї місцевості, де вони виробляються.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення похо­дження товарів" від 16.06.99 р., назва місця походження товару є складо­вою частиною більш широкого терміну "кваліфіковане зазначення похо­дження товару", останнє включає поряд із цим елементом також гео­графічне зазначення походження товару.

У цьому Законі назву місця походження товару визначено як назву гео­графічного місця, що вживається як позначення в назві товару, який похо­дить із зазначеного географічного місця, має особливі властивості, винят­ково або головним чином обумовлені характерними для даного гео­графічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для даного географічного місця людським фактором.

Зокрема, Закон від 16.06.99 р. вважає порушенням прав власника сві­доцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару використання зареєстрованої кваліфікованої вказів­ки походження товару або подібного йому позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих власти­востей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації.

Так, за заявою Державної антимонопол

ьної служби Грузії, яка діяла в інтересах тринадцяти підприємців Грузії, що мають пріоритетне право на використання назви місця походження товару (Боржомі) при вироб­ництві та реалізації мінеральної води з Боржомських джерел, органами Антимонопольного комітету України проведено дослідження ринку мінеральної води з метою виявлення неправомірного використання по­значення "Боржомі" на етикетках мінеральної води, яка реалізується на українському ринку.

За наслідками перевірок встановлено, що, не маючи дозволу від влас­ників ліцензій або уповноважених ними осіб, низка підприємств України для маркування своєї продукції: штучно-мінералізованої води, викорис­товували на етикетках позначення - "Боржомі" (типу Боржомських вод), яке містило порівняння штучно-мінералізованої води виробництва цих підприємств зі справжньою загальновідомою лікувально-столовою міне­ральною водою грузинського походження з назвою "Боржомі". Викорис­тання позначення "Боржомі" (типу Боржомських вод) на етикетці виробів українських підприємств призводило до змішування їх продукції з продукцією грузинського походження.

Крім того, органами Антимонопольного комітету розглянуто два ана­логічних звернення: ВАТ "Мінеральні води Кабардино-Балкарії" та ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (Полтавська обл.) щодо непра­вомірного використання позначень "Нарзан" та "Миргородська" при ви­робництві та реалізації штучно-мінералізованих вод.

При перевірці виявлена продукція ТОВ "З" (Луганська обл.), маркірова­на з позначенням "Нарзан", а також продукція двох ТОВ "К" та "В" - із по­значенням "Миргородська" (типу Миргородська).

Дії підприємств кваліфіковано органами Комітету за статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" як неправомірне використання без дозволу уповноваженої на те особи назв місць поход­ження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого підприємця, який мас пріоритет на їх використання.

На підприємства накладено штраф у загальному розмірі ІЗ 942 грн. По­рушення припинено, штрафи сплачено [13].

Нерідко у практиці неправомірно використовуються етикетки товарів.

Так, Донецьке виробниче об'єднання, що займається виробництвом продовольчих товарів, звернулося до Донецького територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про непра­вомірні дії Краматорського малого колективного підприємства " З" (далі -МКП "З").

У ході розгляду справи було з'ясовано, що МКП "З" не входить до складу Донецького виробничого об'єднання, але при виготовленні етикеток гірчиці "Русская" (російською мовою) ним було взято за зразок етикетку Горлівського колективного підприємства "Колос", яке займається вироб­ництвом вказаної продукції і входить до виробничого об'єднання. Назву "Горлівське колективне підприємство "Колос" було замінено назвою "Кра­маторське колективне підприємство "З", а фірмове найменування До­нецького виробничого об'єднання - залишено.

Дії МКП "З" згідно зі статтею 4 Закону України "Про захист від недобро­совісної конкуренції" Донецьким відділенням Антимонопольного коміте­ту кваліфіковано як недобросовісна конкуренція у вигляді неправомірно­го використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого фірмово­го найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого підприємця, який має пріоритет на його використання.

На МКП "З" накладено штраф у розмірі 6755 грн. Порушення припине­но, штраф сплачено [14].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук